Засідання робочих груп з розробки освітніх програм спеціальності 014 Середня освіта (Хімія)

21-22 травня 2020 р. відбулися чергові засідання робочих груп із розробки освітньо-професійних програм спеціальності 014 Середня освіта (Хімія) першого (бакалаврського) і другого (магістерського) освітніх рівнів. Зовнішніх стейкхолдерів представляли Олена Буйдіна, кандидат педагогічних наук, завідувачка кафедри методики змісту освіти Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського, Ніна Рева, учитель вищої категорії, учитель-методист, учитель хімії Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 імені В. Г. Короленка Полтавської міської ради Полтавської області.

На засіданнях в онлайн-режимі було детально проаналізовано проєкти освітньо-професійних програм. Завідувачка кафедри хімії та методики викладання хімії, доктор педагогічних наук, професор Надія Шиян зосередила увагу учасників на фахових компетентностях, змісті компонентів освітніх програм, що їх формують, та питаннях оптимізації змісту професійно-орієнтованих дисциплін.

Завідувачка кафедри методики змісту освіти Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського, член робочої групи Олена Буйдіна зауважила, що в умовах сьогодення майбутній учитель хімії має бути підготовлений до впровадження дистанційного навчання, об’єктивно оцінювати навчальні й розвиваючі можливості комп’ютерних програм для вивчення шкільного курсу хімії. Ці вимоги мають також ураховуватися у розробці освітньо-професійних програм Середня освіта (Хімія).

Стейкхолдер Ніна Рева акцентувала на важливості дослідницького підходу у навчанні хімії, відповідно, організації науково-дослідницької діяльності студентів.

Враховані також пропозиції студентів щодо покращення освітньо-професійних програми. Студентів представляли Наталія Поцяпун, студентка першого курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти, Катерина Німченко, студентка першого курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти, Вікторія Поцяпун, студентка другого курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, Гусар Владислава, студентка третього курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Щиро дякуємо студентам, роботодавцям, викладачам за участь у засіданні робочих груп!

Інші новини: