Відеосемінар з деканом Мариною Гриньовою

21 травня 2020 року проведено відеосемінар з деканом природничого факультету Мариною Гриньовою з таких тем: «Обговорення положення про «Тимчасовий порядок проведення семестрового контролю та атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка», «Особливості вступної кампанії у 2020 році».

На засіданні, було зауважено про те, що на сьогодні дистанційні технології навчання передбачають здійснення взаємодії між усіма учасниками освітнього процесу, як асинхронно, так і синхронно в часі із застосуванням дистанційних технологій навчання.

Декан факультету, Марина Гриньова повідомила, що літня екзаменаційна сесія та ліквідація академічної заборгованості для здобувачів вищої освіти буде проводитися згідно із затвердженими графіками освітнього процесу та розкладу заліково-екзаменаційної сесії на 2019 – 2020 н.р., завідувачі кафедри повинні здійснювати систематичний контроль за використанням дистанційних технологій під час семестрового контролю та атестації здобувачів вищої освіти, та подальшим зберіганням файлів із записами та виконаними роботами.

Під час проведеного засідання проф..Дяченко-Богун М.М. розповіла про загальні положення документу: «Тимчасовий порядок проведення семестрового контролю та атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка», а саме:

  1. Етапи проведення семестрових форм контролю здобувачів вищої освіти
  2. Етапи проведення атестації здобувачів вищої освіти

По закінченню засідання відбулося конструктивне обговорення представленої інформації та зазначені основні моменти, щодо  етапів проведення літньої екзаменаційної сесії та ліквідації академічної заборгованості для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти.

Новописьменний Сергій розповів особливості вступної кампанії 2020 року. Змін зазнали терміни проведення – усі дати зсунуто на місяць (серпень) з урахуванням прогнозу розвитку епідеміологічної ситуації. Терміни проведення реєстрації для складання єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) перенесено. Реєстрація триватиме з 12 травня до 05 червня та відбуватиметься онлайн.

Міністерство освіти і науки передбачило для вступників можливість подачі оригіналів документів поштою (і у зв’язку з цим до 5 днів збільшено інтервал між останнім днем подачі документів та виданням самого наказу про зарахування). Передбачено також, що вступники зможуть надіслати сканкопії необхідних документів електронною поштою, наклавши на них кваліфікований електронний підпис, а самі документи донести після початку навчання. Оновлені Умови прийому приведено у відповідність до прийнятих 18 грудня 2019 року змін до Закону “Про вищу освіту”.

Інші новини: