Організація освітнього процесу під час карантину викладачами кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології

Використання дистанційної форми та технології навчання важливою складовою віртуальної соціалізації особистості. Ця інноваційна форма організації надання освітніх послуг здійснюється за опосередкованої взаємодії територіально віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціально створеному навчальному середовищі. Студенти отримують доступ до навчально-методичного забезпечення з усіх дисциплін, включених до навчального плану. Комунікація викладачів кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології забезпечується через застосування різноманітних систем, платформ та додатків для організації взаємодії зі студентами в онлайн-форматі. Серед яких Skype, Zoom, Messenger, Google Сlassroom, Moodle, месенджери Telegram, Viber та інші. Петеважно викладачі кафедри для забезпечення дистанційного навчального процесу використовують в роботі поєднання платформ Zoom та Google Сlassroom, де навчальний контент викладається у вигляді матеріалів лекцій, презентацій, посилань на відео фрагменти та інше. Так для проведення лекційних занять платформу Zoom застосовуютьь професор Валентина Оніпко, професор Світлана Гапон, професор Лариса Орлова, професор Марина Дяченко-Богун, доцент Володимир Іщенко, доцент Тетяна Шкура, доцент Людмила Гомля.

Викладачі відзначають, що застосування дистанційних форм моніторингу навчальних досягнень студентів дають можливість встановити одну або декілька правильних відповідей на запитання також відповідь може мати як текстовий, так і візуальний формат (фото, відео); результати тестування відразу відображаються у вигляді статистичних даних, миттєво ознайомлюють студентів із результатами тестування.

Використання ресурсу Zoom та Google Classroom під час проведення лабораторних та практичних занять асистентами Олесею Ханнановою, Наталію Максименко дає можливість реалізувати практичну складову фахової підготовки. Доцентом Тетяною Шкурою для перевірки поточних знань розроблені тести у вигляді Google-форм.

Усі учасники освітнього процесу переконані, що використання дистанційних технологій дозволить сприятиме здоров’язбереженню та забезпеченню якості здобутої освіти.

Інші новини: