Кафедра ботаніки, екології та методики навчання біології презентувала вибіркові навчальні дисципліни

10 квітня 2024 р. кафедрою ботаніки, екології та методики навчання біології відбулася презентація вибіркових освітніх компонентів за професійним спрямуванням для здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти на 2024–2025 н.р.

Презентацію провели дистанційно із використанням засобів відеозв’язку на платформі Zoom серед спеціальностей 014.15 Середня освіта (Природничі науки), 101 Екологія, 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини). Фізична реабілітація, 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), 091 Білогія.

Модератором презентації була кандидат біологічних наук, доцент кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології Тетяна ШКУРА.

Здобувачі мали можливість ознайомитися з метою, основними завданнями та особливостями дисциплін вільного вибору.

За допомогою презентаційного заходу було залучено учасників освітнього процесу, яких вдалось зацікавити та донести потрібну інформацію про дисципліни представлені кафедрою.

You may also like...