Захист результатів практики здобувачів другого (магістерського) рівня освіти спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) заочної та денної форми навчання

З 12 лютого до 22 березня 2024 р. (денна форма) та з 19 лютого до 29 березня 2024 року (заочна форма) згідно з навчальними планами і графіком навчального процесу на 2023-2024 навчальний рік, здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня освіти спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) пройшли виробничу педагогічну практику в ЗЗСО.

Програма виробничої педагогічної практики включала три модуля: «Методика навчання біології та основ здоров’я людини» (методист Тетяна Дерев’янко, доцент кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації); «Виховна робота» (методист Ірина Бабенко, старший викладач кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І.А. Зазюна); «Психологія» (Віталій Заіка та Олена Рибалка, доценти кафедри кризової психології).

Базою проведення практики були заклади загальної середньої освіти різних регіонів України, де працюють досвідчені вчителі та створена якісна матеріально-технічна база, що забезпечувала виконанню програми виробничої педагогічної практики.

За результатами проходження практики відбулася зустріч здобувачів освіти із методистами з метою презентації портфоліо результатів практики, захисту звітів та підведення підсумків. Здобувачі освіти висвітлили основні досягнення виконання завдань, які чітко визначені програмовим змістом практики.

Вітаємо здобувачів вищої освіти із успішним захистом портфоліо практики!

You may also like...