Ефективне функціонування магістратури 07 «Управління та адміністрування» на кафедрі педагогічної майстерності та менеджменту імені І.А. Зязюна

27 листопада 2019 року на природничому факультеті вісім управлінців у галузі 07 Управління та адміністрування, спеціальності 073 Менеджмент, успішно підтвердили оволодіння освітньо-професійною програмою «Управління проектами».

Всі випускники працевлаштовані за фахом в освітніх, культурно-мистецьких закладах та промислових виробництвах Полтавщини, що підтверджує ефективність та затребуваність цього фаху.

You may also like...