Онлайн-нарада для студентів другого (магістерського) рівня освіти спеціальності 073 «Менеджмент» щодо проходження виробничої управлінсько-дослідницької практики

16 жовтня 2023 р. на кафедрі педагогічної майстерності та менеджменту імені І.А. Зязюна відбулася настановча конференція присвячена проходженню виробничої управлінсько-дослідницької практики здобувачами освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання. 

Факультетський керівник практики доцентка Ніна Пивовар ознайомила здобувачів освіти з Положенням про організацію та проведення практик студентів Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, надала необхідні рекомендації і настанови щодо проходження виробничої управлінсько-дослідницької практики, закцентувала на правилах поведінки, техніці безпеки й охорони праці, вичерпно поінформувала про порядок звітності студентів.

Викладачі кафедри – методисти практики звернулися до своїх студентських груп з вітальним  словом та наголосили на важливості проходження практики у професійному становленні.

Проведення виробничої практики має забезпечити студентам подальше поглиблення та закріплення теоретичних знань, що отримані в університеті для всебічного застосування їх у процесі практичної, наукової, дослідницької, педагогічної діяльності в закладах освіти та на підприємствах різної форми власності, де необхідні фахівці зі спеціальності 073 «Менеджмент».

Студенти зі свого боку проявили зацікавленість у зустрічі, ставили актуальні питання та мали змогу отримати ґрунтовні відповіді.

Викладачі кафедри побажали студентам-практикантам натхнення та плідної роботи для успішного проходження практики!

You may also like...