Бакалаври освітньої програми «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» успішно склали атестаційні екзамени

З 13 по 21 червня на природничому факультеті  відбувалась атестація здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, за освітньою програмою «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» стаціонарної та заочної форми навчання. Вона здійснювалася у формі атестаційних екзаменів: із професійної підготовки за спеціальністю і предметною спеціальністю, із професійної підготовки за додатковою спеціалізацією.

До складу ЕК входили: голова комісії Шкура Т.В. – кандидат біологічних наук, доцент кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології. Члени комісії: Пилипенко С.В. – доктор біологічних наук, професор кафедри біології та основ здоров’я людини; Іщенко В.І. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології; Пивовар Н.М. – доцент кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І.А. Зязюна. Секретар комісії Хілінська Т.В. – старший лаборант кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології. На екзамені була присутня представник стейкхолдерів Севастьян Л.О. – методист центру професійного розвитку педагогічних працівників Полтавської міської ради, учитель-методист, заслужений учитель України.

Члени ЕК високо оцінили знання, вміння та навички, які продемонстрували здобувачі, якість і загальний рівень підготовки випускників та їх фахову компетентність. За результатами оцінювання – всі студенти успішно склали атестаційні  екзамени. Вітаємо наших здобувачів з успішним складанням атестаційних екзаменів!

Інші новини: