Обговорення результатів діяльності кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І.А. Зязюна у поточному семестрі

23 травня 2023 р. на кафедрі педагогічної майстерності та менеджменту імені І.А. Зязюна відбулася робоча нарада за участі першого проректора Олексія Гури та начальника навчально-методичного відділу Дмитра Лободи з метою обговорення актуальних питань діяльності кафедри.

 Олексій Анатолійович обговорив з професорсько-викладацьким складом кафедри науковий потенціал кафедри та існуючі напрацювання щодо майбутніх наукових публікацій у виданнях категорії «В» та фахових виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз Scopus та/або Web of Science Core Collection, зосередивши головну увагу на формуванні в свідомості кожного викладача необхідності виконання наукових досліджень як необхідної умови реалізації індивідуального плану роботи.

Дмитро Олександрович надав суттєві рекомендації щодо перегляду навчальних планів та наголосив на системній роботі кафедри з оновлення змісту навчальних дисциплін.

Крім того, під час наради проаналізували науково-методичний супровід безперервного професійного розвитку педагогів в умовах неформальної та інформальної освіти, визначили плани на майбутнє.

You may also like...