Презентація вибіркових навчальних дисциплін для студентів других та третіх курсів факультету природничих наук та менеджменту

10 травня 2023 року для студентів другого та третього курсів факультету природничих наук та менеджменту провели онлайн-презентацію вибіркових навчальних дисциплін, які будуть вивчатися ними у наступному навчальному році.

Презентацію провели викладачі кафедр факультету: кафедри ботаніки, екології та методик навчання біології; кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації; кафедри хімії та методики викладання хімії; кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна.

Здобувачі вищої освіти мали змогу ознайомитися з каталогом вибіркових навчальних дисциплін на офіційному сайті університету в розділі «Освіта» та послухати викладачів про специфіку кожної пропонованої кафедрами вибіркової освітньої компоненти. Викладачі факультету наголосили, що студенти мають змогу формувати власну освітню траєкторію за допомогою вибіркових навчальних дисциплін.

You may also like...