Вдосконалення освітніх програм-вагоме і актуальне завдання

Підготовка до акредитації освітніх програм спеціальності 073 Менеджмент освітнього рівня «бакалавр» триває. 23 червня відбулася зустріч ректорки університету, доктора педагогічних наук, члена-кореспондента НАПН України Марини Вікторівни Гриньової з гарантами, членами робочих груп та стейкхолдерами ОП «Менеджмент (Управління навчальним закладом)», «Менеджмент (Управління проектами) та «Менеджмент (Управління інноваційною діяльністю)». Було проаналізовано діяльність робочих груп за минулий навчальний рік, вказано на досягнення і недоліки, намічено план роботи з підготовки до акредитації.

Інші новини: