Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі

26-27 травня на природничому факультеті відбулася в онлайн-режимі Міжнародна науково-практична конференція «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі», що відома також серед наукової спільноти України і зарубіжжя як Каришинські читання.

Конференція, присвячена пам’яті багаторічного декана природничого факультету, професора Андрія Потаповича Каришина, щорічно проводиться у травні і цього разу зібрала вчених ЗВО, вчителів, докторантів та аспірантів, майбутніх магістрів та бакалаврів уже 29-й раз. Співорганізаторами конференції виступили, зокрема, Міністерство освіти і науки України, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Полтавська міська рада, Міжнародна академія педагогічної освіти, Аріельський Університет (Ізраїль), Краківський педагогічний університет імені Комісії національної освіти (Польща), Національний коледж шкільних керівників (Великобританія).

Попри те, що Україна нині потерпає від російської агресії, участь у конференції взяло загалом близько 200 науковців, які надіслали для публікації в збірнику матеріалів свій науковий доробок, взяли особисту участь у засіданнях. Було представлено близько 20 вітчизняних і зарубіжних ЗВО, а також ЗЗСО та територіальні громади України, обласне відділення Малої академії наук.

З вітальним словом до учасників конференції звернулися ректорка Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка Марина Вікторівна, Гриньова, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України: Юрій Дмитрович Бойчук, доктор педагогічних наук, професор, ректор Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, член-кореспондент НАПН України; Василь Васильович Фазан, доктор педагогічних наук, доктор теологічних наук, професор, проректор із наукової роботи Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. Значний інтерес викликали виступи знаних науковців, зокрема, доктора педагогічних наук, професорки, завідувачки відділу навчання географії та економіки Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України Тетяни Геннадіївни Назаренко; доктора фізико-математичних наук факультету фізики Арієльського університету (Ізраїль) Романа Станіславовича Гриньова; доктора педагогічних наук, професорки, завідувачки кафедри природничих наук з методиками навчання Рівненського державного гуманітарного університету Наталії Богданівни Грицай; кандидата біологічних наук, професора, завідувач кафедри медико-біологічних і валеологічних основ охорони життя та здоров’я Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова (м. Київ) Станіслава Васильовича Страшка, викладачів нашого університету.

Інші новини: