Професорка Рівненського державного гуманітарного університету Наталія Грицай прочитала лекцію для студентів природничого факультету

11 лютого 2021 р. докторка педагогічних наук, професорка, завідувачка кафедри природничих наук із методиками навчання Рівненського державного гуманітарного університету Наталія Грицай прочитала онлайн-лекцію «Застосування технології “Майстерня” на уроках біології» для здобувачів освітніх програм «Середня освіта (Природничі науки)», «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів. Захід відбувся згідно плану заходів тижня природничого факультету.

Лекторка розкрила сутність технології «педагогічна майстерня» та особливості її впровадження на уроках біології. Наталія Богданівна наводила цікаві приклади застосування цієї технології у європейських закладах освіти, охарактеризувала етапи її реалізації (індукція, самоконструкція, соціоконструкція, соціалізація, афішування, розрив).

Аналіз фрагменту уроку біології з використанням технології «Майстерня», запропонований лекторкою, дав змогу мотивувати студентів до подальшого професійного становлення, до розвитку позитивного стилю викладання, вдосконалення знань навчального предмета та зміцнення вмінь його викладати.

Нові інновації та педагогічні методики, про які йшлося на лекції, надихнули майбутніх учителів природничих наук, біології та здоров’я людини на апробацію набутих знань у практичній діяльності, критично аналізувати власний досвід, шукати альтернативні шляхи вирішення педагогічних проблем.

 Наприкінці лекції завідувачка кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології Валентина Оніпко подякувала доповідачці за ґрунтовну презентацію теми й висловила сподівання на продовження співпраці Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка та Рівненського державного гуманітарного уніве

You may also like...