Участь стейкхолдерів у атестації студентів освітньої програми Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) природничого факультету

20 грудня 2021 року відбувся Атестаційний екзамен із професійної підготовки студентів природничого факультету групи ПБ-61 заочного відділення за спеціальністю 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) на платформі Zoom. До екзаменаційної комісії увійшли викладачі природничого факультету а також роботодавці – Віктор Бур’ян, методист відділу природничо-математичних дисциплін та технологій Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського.

При оцінюванні знань комісія враховувала здатність магістрантів (майбутніх учителів біології та здоров’я людини) розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі середньої освіти у професійній діяльності, готовність застосування теорій та методів освітніх та біологічних наук, проведення досліджень та здійснення інновацій під час навчальної діяльності у школі, а також забезпечення якості навчально-виховного процесу з біології та здоров’я людини в закладах загальної середньої освіти. Присутній на екзамені Віктор Бур’ян  відмітив достатньо високий рівень підготовки студентів-магістрантів та їх кваліфіковані фахові знання, які дозволяють їм бути конкурентоспроможними на ринку освітніх послуг.

You may also like...