Співпраця ПНПУ імені В. Г. Короленка із Управлінням Державної служби якості освіти у Полтавській області

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка тісно співпрацює із Управлінням Державної служби  якості освіти у Полтавській області.

Співробітництво має кілька напрямів: організація і проведення наукових конференцій і семінарів, рецензування освітніх і навчальних програм, практики студентів і магістрантів тощо.

1 вересня 2021 р. кафедра педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна ПНПУ імені В. Г. Короленка виступила співорганізатором семінару щодо актуальних питань якості підготовки майбутніх управлінців у сфері освіти, що відбувся на базі управління Державної служби  якості освіти у Полтавській області. Зініціювала зібрання очільниця природничого факультету ПНПУ імені В. Г. Короленка професорка Марина Гриньова.

Начальник управління Юрій Кращенко презентував студентам спеціальності «073 Менеджмент» і викладачам кафедри літературу: створену до початку навчального року – нову редакцію «Абетки для директора», порадник для директора закладу дошкільної освіти «Як створити та розбудувати внутрішню систему забезпечення якості освіти», порадник для органів місцевого самоврядування «Повноваження ОМС щодо забезпечення якості освіти. Освіта в нових громадах від А до Я», порадник «Методичні рекомендації для закладів загальної середньої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності».

Науковці Полтавського педагогічного, студенти спеціальності «073 Менеджмент», запрошені на семінар, ознайомилися із пропонованими виданнями, аналізували зміст і структуру. Кілька екземплярів оновленої «Абетки для директора», що відображає найновіші суспільні, методичні та організаційно-педагогічні тенденції, Юрій Петрович подарував педагогічному університету, де навчають управлінців закладів освіти.

Подібний взаємообмін думками і методичними здобутками, на думку професорки Марини Гриньової, сьогодні є необхідною умовою суголосності актуальних запитів вітчизняної школи і змісту та якості підготовки майбутніх учителів і менеджерів освіти у вищій школі.

Інші новини: