Відбулося засідання робочих груп зі створення / оновлення освітньо-професійних програм для підготовки бакалаврів і магістрів за спеціальністю 102 Хімія

17 червня 2021 р. відбулося засідання робочих груп зі створення / оновлення освітньо-професійних програм «Хімія» першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти зі спеціальності 102 Хімія.

У засіданні взяли участь гаранти програм – завідувачка кафедри хімії та методики викладання хімії Надія Шиян (доктор педагогічних наук, професор), Валентин Шинкаренко (кандидат хімічних наук), члени робочих груп: заступник начальника комплексної аналітичної лабораторії ДП «Укрнаукагеоцентр» В’ячеслав Мельник; заступник завідувача відділу досліджень матеріалів, речовин і виробів Полтавського НДЕКЦ МВС України Віктор Ілляшенко; завідувачка наукової лабораторії агроекологічного моніторингу Полтавської державної аграрної академії Марина Галицька, а також здобувачки вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) освітнього рівня.

Учасники зібрання обговорили зміст і структуру освітньо-професійних програм, конкретизували перелік освітніх компонентів, проаналізували професійні компетентності та результати навчання. Під час виступів та обговорення зовнішні стейкголдери наголосили на необхідності цільової спрямованості змісту освітньої програми відповідно до специфіки Полтавського регіону. Жваву дискусію викликало питання забезпечення відповідності програмних результатів навчання запитам сучасного нафтогазового виробництва. Учасники зустрічі підкреслили, що освітня програма дозволяє підготувати майбутніх фахівців до роботи у хімічній галузі. Також відзначили необхідність посилення вивчення і поглиблення практичних знань із сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та вміння їх застосовувати для аналітичної обробки даних.

Стейкголдери висловили готовність сприяти практичній підготовці здобувачів вищої освіти спеціальності 102 Хімія, надавати їм можливість проходження виробничої практики у хімічних лабораторіях підприємств та виконання наукових досліджень.

Колектив кафедри хімії та методики викладання хімії висловлює щиру вдячність за цікаву, змістовну зустріч та цінні рекомендації щодо удосконалення освітньо-професійної програми.

Інші новини: