Відбулися засідання робочої групи із перегляду та оновлення освітньо-професійних програм «Біологія» за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти

14 травня 2021р. відбулося засідання робочих груп із перегляду освітньо-професійних програм, за якими навчаються здобувачі спеціальності 091 Біологія.

До складу робочих груп, що працювали над освітньо-професійними програмами «Біологія» першого (бакалаврського)  та другого (магістерського) освітніх рівнів, увійшли стейкголдери, викладачі та здобувачі ПНПУ імені В. Г. Короленка: гарант освітньої програми «Біологія» першого (бакалаврського) рівня – Новописьменний С.А, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри біології та основ здоров’я людини, гарант освітньої програми «Біологія» другого (магістерського) рівня Віктор Попельнюх, кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології та основ здоров’я людини; члени робочої групи: Світлана Гапон, доктор біологічних наук, професор кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, Василь Волощук, доктор с.-г. наук, професор директор інституту свинарства і агропромислового виробництва національної академії аграрних наук України, Оксана Безкоровайна, студентка природничого факультету групи П-34 Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, Стефанія Цюркало, студентка природничого факультету групи П-34 Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.

До обговорення проєктів освітніх програм долучилися стейкголдери: Ірина Черкаська – директор регіонального ландшафтного парку «Диканський», Володимир Красовський – директор Хорольського ботанічного саду.

У ході обговорення освітньо-професійних програм наголошувалося на необхідності забезпечення наукових установ та підприємств у фахівцях біологах, оскільки здійснення діяльності на підприємствах та установах без висококваліфікованих фахівців не можливе.

Стейкголдери акцентували увагу на потребу у фахівцях, здатних вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері біології, зокрема забезпечення кваліфікованими кадрами наукових установ та підприємств Полтавського регіону. В цілому за результатами засідань було виокремлено ряд пунктів щодо удосконалення освітніх програм та налагодження співпраці з роботодавцями.

Пропозиції, які було надано роботодавцями:

  1. Планувати практики студентів на базі тих установ де працюють стейкголдери;
  2. Включити в навчальні плани такі дисципліни які вивчають живі об’єкти на молекулярному рівні.

Пропозиції студентів:

  1. Включати в навчальні плани дисципліни, які допоможуть займатися науковими дослідженнями під час проходження практик. Було запропоновано включити в ОП дисципліну «Біотехнологія» оскільки в Інституті свинарства і АПВ НААН України де студенти будуть проходити практики це один з основних напрямків.

В кінці зустрічі одноголосно було прийнято рішення оприлюднити на сайті університету в рубриці «Освітні програми» проєкти освітніх програм «Біологія» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти для подальшого обговорення всіма зацікавленими сторонами.

Інші новини: