Організаційна нарада з питань удосконалення освітньо-професійних програм

18 березня у присутності декана природничого факультету професора Марини Вікторівни Гриньової та студентів бакалаврату і магістратури відбулося обговорення в он-лайн режимі членами кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна підготовки засідань робочих груп, відповідальних за створення / оновлення освітньо-професійних програм спеціальності 073 Менеджмент «Менеджмент (Управління навчальним закладом)», «Менеджмент (Управління проєктами)», «Менеджмент (Управління інноваційною діяльністю)» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти. Ухвалено призначити засідання робочих груп у дистанційному режимі на платформі ZOOM на 22 березня, запросити на засідання внутрішніх та зовнішніх стейкголдерів програм.

Інші новини: