На кафедрі хімії та методики викладання хімії у співпраці із зовнішніми стейкголдерами триває робота над удосконаленням освітньої програми «Хімія»

13 березня 2021 р. з метою перегляду та оновлення освітньо-професійної програми «Хімія» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня освіти відбувся «круглий стіл» за участі гарантів, членів робочої групи освітніх програм, здобувачів вищої освіти та стейкголдерів. Під час зустрічі обговорили особливості програми, її компоненти, що є визначальними у формуванні сучасного фахівця хімії.

До обговорення представлених програм долучилися: заступник завідувача відділу досліджень матеріалів, речовин та виробів Полтавського НДЕКЦ МВС України Віктор Ілляшенко, начальник комплексної аналітичної лабораторії ДП «Укрнаукагеоцентр» Наталія Сіра, заступник начальника комплексної аналітичної лабораторії ДП «Укрнаукагеоцентр» В’ячеслав Мельник, завідувачка наукової лабораторії агроекологічного моніторингу Марина Галицька, судовий експерт відділу КВД Полтавського НДЕКЦ МВС України Катерина Сколота.

У цілому, всі зауваження та побажання були слушними та доречними. Зустріч була конструктивно та продуктивною. Члени робочої групи сподіваються на залучення більш широкого кола роботодавців під час публічного обговорення освітньої програми, яка буде розміщена на сайті університету.

Інші новини: