Відеозустріч з майбутніми менеджерами

21 липня, у відповідь на численні запити абітурієнтів, кафедра педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна провела в онлайн-режимі відеозустріч професорсько-викладацького складу та майбутніх вступників, у ході якої презентувалися процес реалізації освітніх програм «Управління навчальним закладом», «Управління проєктами», «Управління інноваційною діяльністю» та перспективи працевлаштування її випускників – магістрів управління.

Україна нині відчуває нестачу фахівців у галузі «Управління проєктами», «Управління інноваційною діяльністю», значний попит на яких мають ОТГ, підприємства, установи. Тож стовідсоткове працевлаштування наших випускників уже кілька років – цілком закономірне, – зазначила, відкриваючи відеозустріч, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПНУ, декан природничого факультету Марина Гриньова. – А диплом фахівця з освітнього менеджменту є обов’язковим для претендентів на керівні посади в закладах освіти усіх рівнів. Спеціальність «Управління навчальним закладом» при кафедрі здобули вже близько 800 чоловік, більшість із яких є на сьогодні успішними керівниками, перспективними постатями в контексті Нової української школи.

Магістратура відкриває для кращих випускників ще і наукові перспективи – повідомив завідувач кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І.А. Зязюна, доктор педагогічних наук Андрій Ткаченко. Він ознайомив абітурієнтів з можливостями подальшого навчання в аспірантурі, з науковими школами, які очолюють викладачі кафедри (наразі, 5 докторів педагогічних наук), відзначив, що кафедра є потужним осередком також освітньої і громадської діяльності, масштаби якої постійно зростають.

Викладачі кафедри схарактеризували окремі аспекти організації навчальної та науково-дослідницької роботи магістрантів, її компетентнісні, особистісно-розвивальні, технологічні засади, інноваційний зміст. Абітурієнти – учасники відеозустрічі отримали вичерпні відповіді на питання, що постали перед ними у процесі професійного вибору.

Інші новини: