Захист кваліфікаційних робіт здобувачів ОП «Екологія»

29 грудня 2022 року на факультеті природничих наук та менеджменту відбувся захист кваліфікаційних (магістерських) робіт здобувачів другого рівня вищої освіти спеціальності 101 Екологія денної та заочної форми навчання.

Екзаменаційну комісію склали викладачі кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології: завідувачка кафедри, професор Марина Дяченко-Богун; професор Світлана Гапон; доцент кафедри Людмила Гомля.

Студенти успішно захистили власні наукові дослідження. Викладачами відмічений високий рівень компетентності здобувачів освіти та доцільність методології студентських досліджень у галузі екології та охорони навколишнього природного середовища. Кваліфікаційні роботи студентів на високому рівні відповідають вимогам вищої школи та репрезентують суттєву практичну значущість.

Під час захисту кваліфікаційних робіт здобувачі вищої освіти показали високий рівень підготовки та готовність у майбутньому продовжувати свою науково-практичну діяльність.

Інші новини: