Навчальна практика здобувачів освітньої програми «Середня освіта (Природничі науки)»

Із 1 червня студенти природничого факультету групи П-25 денної форми навчання за спеціальністю 014.15 Середня освіта (Природничі науки) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти розпочали проходження навчальної практики, яка у цьому році здійснюється дистанційно.

Керівники практики за модулями «Ботаніка» та «Екологія» доцент Тетяна Шкура та асистент Олеся Ханнанова провели настановчу конференцію для здобувачів освіти.  Викладачі зазначили, що упродовж двох тижнів студенти відвідають віртуальні екскурсії до широколистяного лісу, степових, лучних та водних екосистем, природно-заповідних об’єктів Полтавщини, Затуринських очисних споруд, познайомляться з синантропною рослинністю, інтродукованою флорою парків Полтавщини, еколого-біологічними особливостями рослин різних природно-кліматичних зон оранжереї ботанічного саду ПНПУ імені В.Г. Короленка.

Керівники практики ознайомили студентів із основними завданнями модулів «Ботаніка» та «Екологія», особливостями їх виконання, критеріями оцінювання, продемонстрували приклади оформлення щоденників практики, гербарних аркушів, основними інформаційними джерелами.

You may also like...