У студентів-екологів розпочалася практика

Із 1 червня студенти природничого факультету груп ПЕ-14, П-26, П-34 денної форми навчання спеціальності 101 Екологія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти розпочали проходження практик. Керівниками практики, якими визначено викладачів кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології доцента Тетяну Шкуру та асистента Олесю Ханнанову, проведено настановчі конференції.

У цьому навчальному році у зв’язку з продовженням обмежувальних заходів щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 практики будуть відбуватися дистанційно. У студентів-екологів першого курсу розпочалася навчальна загально-екологічна практика, яка передбачає формування у здобувачів розуміння основних екологічних об’єктів і явищ у їх взаємозв’язку, засвоєння ними основних екологічних понять та вироблення дослідницьких вмінь та навичок щодо визначення екологічного стану територій на підставі комплексного аналізу особливостей та закономірностей стану компонентів довкілля. Викладачі наголосили, що практика побудована таким чином, щоб висвітлити дію головних природних та антропогенних факторів на формування екологічного стану території польових досліджень.

Студенти другого курсу спеціальності 101 Екологія розпочали проходження навчальної ландшафтно-екологічної практики, що передбачає формування знань та навичок, необхідних для дослідження екологічного стану ландшафтів, визначення джерел негативного впливу на них, рівнів їх антропогенного перетворення й екологічних наслідків цих процесів, формування здібностей обґрунтування шляхів поліпшення стану навколишнього природного середовища.

Для студентів-екологів третього курсу проведено настановчу конференцію для проходження виробничої практики зі спеціальності. Попередньо оформлено у встановленому порядку організаційні документи практики, на основі яких визначено вісім баз практики за місцем проживання студентів: ТОВ «Таланпром», ТОВ «Спецмехсервіс», ТОВ «Світловодський річковий термінал», національний природний парк «Нижньосульський», сільське фермерське господарство «Вікторія», міське комунальне підприємство «Зіньківський комунгосп», Управління каналів річки Інгулець, Департамент екології та природних ресурсів Полтавської облдержадміністрації.

Керівник практики Олеся Ханнанова ознайомила студентів із завданнями та змістом практики, особливостями підготовки звітної документації, продемонструвала приклади оформлення щоденників практики.

Інші новини: