ВЧЕНА РАДА ПРИРОДНИЧОГО ФАКУЛЬТЕТУ

13 травня 2020 року відбулася Вчена рада природничого факультету у дистанційному форматі, під час якої розглянули такі питання:

Заступник декана з навчальної роботи Володимир Іщенко розкрив особливості організації сесійного періоду на стаціонарному і заочному відділенні. Відповідальна за організацію роботи із міжнародного співробітництва на факультеті Тетяна Шкура висвітлила основні напрямки оновлення змісту Закону про вищу освіту. Завідувачі кафедр Андрій Ткаченко, Надія Шиян, Валентина Оніпко, Сергій Пилипенко наголосили на важливості організації роботи курсів підвищення кваліфікації освітян для реалізації Концепції Нової української школи та підготовку відповідних освітніх програм на кафедрах факультету. Диспетчери факультету Оксана Зуб та Марина Здір розкрили стан підготовки факультетської документації, а саме: зведених відомостей, дипломів та додатків до них. Декан факультету Марина Гриньова звернула увагу на підготовку студентського та професорсько-викладацького складу до проведення Міжнародної науково-практичної конференції «МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН У СЕРЕДНІЙ ТА ВИЩІЙ ШКОЛІ» (XXVІI КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ). Станом на 13.05.2020 р. подано 180 публікацій, 45 з яких докторами наук, професорами українських та закордонних освітніх закладів.

Інші новини: