ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ НА КАФЕДРІ ХІМІЇ ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ХІМІЇ У ПЕРІОД КАРАНТИНУ

Шляхом застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій навчання на кафедрі хімії та методики викладання хімії триває. Перехід на дистанційну форму навчання студенти і викладачі сприйняли з розумінням, адже всі дисципліни мають електронні навчальні курси на платформі Google Classroom, а здобувачі освіти добре знайомі з принципом роботи платформи і без особливих складнощів вивчають лекційний матеріал, виконують практичні завдання, самостійну роботу, а також спілкуються.

Дистанційне навчання функціонує на базі платформи Google Classroom, на якій розміщуються повнотекстові матеріали лекцій, презентації до лекційних занять, відеоматеріали, методичні вказівки до практичних, лабораторних занять, самостійної роботи та комплекс завдань для контролю і оцінювання результатів навчання. Студенти отримують завдання та бачать встановлений строк їх виконання.

Комунікація та зворотній зв’язок зі студентами також забезпечується через форум електронного курсу, електронну пошту, Viber, Messenger, Zoom та ін. Для забезпечення ефективного освітнього процесу сформовано та доведено студентам графік навчальних занять.

Для узагальнення навчальної інформації, організації групової роботи, розміщення результатів виконання практичних завдань та їх онлайн обговорення використовуємо ресурси Padlet, linoit. Опитування з теми проводиться з використанням Google Форми.

Не забуваємо і про хімічний експеримент. Для цього студенти переглядають відеоматеріали. Демонстрація відеофрагментів дозволяє створювати проблемні питання, одержувати знання безпосередньо із демонстраційного досліду. Студенти знайомляться з методикою та умовами проведення хімічного експерименту, що представлене у відео. З’ясовують, які необхідні реактиви і обладнання для досліду. Описують хід роботи. Записують спостереження. Здійснюють коментування віртуального хімічного експерименту.

Тож бажаємо всім продуктивної онлайн-роботи!

Інші новини: