Author: Олександр Нечипоренко

Всеукраїнська науково-практична конференція “Біорізноманіття: теорія, практика та методичні аспекти вивчення у закладах освіти”

16 квітня 2024 року на базі Комунальної установи природно-заповідного фонду дендрологічного парку загальнодержавного значення “Криворудський” Полтавської обласної ради відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція “Біорізноманіття: теорія, практика та методичні аспекти вивчення у закладах освіти”. Захід було...

ПОКАЗОВІ ВИСТУПИ ЮНИХ ВІРТУОЗІВ – МУЗИКАНТІВ ТА КОНЦЕРТМЕЙСТЕРІВ ПРЕДСТАВНИКІВ ЕЛІТАРНОГО МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

12 квітня 2024 року у Малій актовій залі ПНПУ імені В. Г. Короленка за ініціативи кафедри мистецтвознавства та позашкільної освіти відбулися показові виступи юних віртуозів – музикантів та концертмейстерів представників елітарного музичного мистецтва. У виконанні 9...

Сторінки історії та сьогодення кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології

12 квітня 2024 року з нагоди святкування 110 річниці Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, кафедрою ботаніки, екології та методики навчання біології було організовано виставку  науково-методичної літератури під назвою «Сторінки історії та...

Кафедра ботаніки, екології та методики навчання біології презентувала вибіркові навчальні дисципліни

10 квітня 2024 р. кафедрою ботаніки, екології та методики навчання біології відбулася презентація вибіркових освітніх компонентів за професійним спрямуванням для здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти на 2024–2025 н.р. Презентацію провели...

Захист результатів практики здобувачів другого (магістерського) рівня освіти спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) заочної та денної форми навчання

З 12 лютого до 22 березня 2024 р. (денна форма) та з 19 лютого до 29 березня 2024 року (заочна форма) згідно з навчальними планами і графіком навчального процесу на 2023-2024 навчальний рік, здобувачі...

Студенти спеціальності 014.06 середня освіта (хімія) освітньої програми «середня освіта (хімія)» та 102 хімія освітньої програми «хімія» обирають навчальні дисципліни на майбутній навчальний рік

У травні цього року студенти факультету природничих наук та менеджменту університету завершать процес вибору навчальних дисциплін на наступний навчальний рік. Для цього здобувачі освіти отримали доступ до переліку та описів предметів на офіційних веб-ресурсах...

Участь кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології в семінарі «Система присвоєння професійної кваліфікації та відповідність освітніх програм  університету професійним стандартам»

4 квітня 2024 року начальник навчально-методичного відділу університету Дмитро ЛОБОДА провів семінар на тему  «Система присвоєння професійної кваліфікації та відповідність освітніх програм  університету професійним стандартам». Учасниками стали викладачі кафедри ботаніки, екології та методики навчання...

Засідання кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І.А. Зязюна за участі студентів

1 квітня 2024 р. на кафедрі педагогічної майстерності та менеджменту імені І.А. Зязюна відбулось засідання кафедри за участі здобувачів освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 073 Менеджмент. Зустріч була організована з метою обговорення загальних питань ...

Екскурсія до патолого-анатомічного музею

1 квітня 2024 року старший викладач кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації факультету природничих наук та менеджменту  Тетяна Плужнікова разом із  студентами першого курсу групи   ПБФ-13, ПБФ-14с ОП “Середня освіта (Біологія та здоров’я людини). “Фізична...

Захист результатів практики здобувачів другого (магістерського) рівня освіти спеціальності 073 Менеджмент заочної форми навчання

З 12 лютого по 08 березня 2024 р. згідно з навчальними планами і графіком навчального процесу на 2023-2024 навчальний рік, студенти другого (магістерського) рівня освіти спеціальності 073 Менеджмент освітніх програм «Менеджмент (Управління інноваційною діяльністю)»,...