Акредитовано освітньо-наукову програму «Біологія» за третім рівнем вищої освіти

Рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 19 травня 2023 р. акредитовано освітньо-наукову програму «Біологія» за спеціальністю 091 Біологія за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти, за якою здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти на кафедрі ботаніки, екології та методики навчання біології у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка (завідувач кафедри – професор Марина Дяченко-Богун, гарант – професор Світлана Гапон). Сертифікат про акредитацію цієї освітньо-наукової програми строком дії до 1 липня 2028 р.

Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти щодо акредитації освітньо-наукової програми «Біологія» підтверджує високий рівень якості як самої програми, так і її впровадження у навчальний процес у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка.

Експертна група працювала у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка з 1 по 3 березня 2023 р. у віддаленому (дистанційному) режимі з використанням технічних засобів відеозв’язку. До складу експертної групи входили:

ІЩУК Любов Петрівна, доктор біологічних наук (Білоцерківський національний аграрний університет) – керівник експертної групи;

КОНСТАНТИНЕНКО Людмила Анатоліївна, кандидат біологічних наук (Житомирський державний університет імені Івана Франка);

СТЕПАНЕЦЬ Микола Юрійович (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, здобувач вищої освіти).

Колектив викладачів кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології висловлює щирі слова подяки всім, хто активно сприяв проведенню акредитаційних заходів. Особлива вдячність виражається адміністрації університету за всебічну підтримку, а також всім службам та підрозділам за їхню сприяльну роль. Викладачам висловлюється вдячність за відповідальний підхід до виконання професійних обов’язків, а також за якісну підготовку навчально-методичного забезпечення освітнього процесу. Відзначається важливий внесок співробітників у підготовку необхідної документації, а здобувачам вищої освіти виражається подяка за дисциплінованість та сумлінність у ставленні до навчання.

Запрошуємо майбутніх аспірантів здобути якісну освіту в Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка за акредитованою освітньою програмою.

You may also like...