Відбувся успішний передзахист магістерських робіт на кафедрі ботаніки, екології та методики навчання біології

06 грудня 2023 р. на кафедрі ботаніки, екології та методики навчання біології відбувся попередній захист магістерських досліджень на платформі Zoom студентів другого (магістерського рівня) груп ПБФ-63, ПП-65, ПЕ-66, ПБ-64 спеціальностей 101 Екологія, 014.15 Середня освіта (Природничі науки), 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров`я людини), 091 Біологія та біохімія денної та заочної форми навчання.

Студенти представили доповіді та презентації з основними результатами власних досліджень. Підготовка магістерських робіт студентами здійснювалась під керівництвом науково педагогічних працівників кафедри: проф. Дяченко-Богун Марини Миколаївни, проф. Харченко Людмили Павлівни, доц. Шкури Тетяни Володимирівни, ас. Рокотянської Вікторії Олексіївни, які надали здобувачам освіти рекомендації щодо основного захисту під час державній екзаменаційній сесії.

До передзахисту були допущені готові магістерські роботи, виконані згідно календарного плану та перевірені на плагіат. Магістерські роботи є самостійними завершеними дослідженнями та мають актуальність, наукову новизну і спрямовані на розв’язання практичних проблем сьогодення.

Під час воєнного стану магістранти наполегливо вчилися та продемонстрували освітянську мужність і цілеспрямованість на шляху набуття знань. Представлені роботи виконані на належному рівні та допущені до захисту. Бажаємо здобувачам та їхнім керівникам успіхів на основному захисті!

You may also like...