Викладачка кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І.А. Зязюна взяла участь в VІ Міжнародній науково-практичній конференції «Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи»

16–17 листопада 2023 р. відбулась VІ Міжнародна науково-практична конференція «Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи» в межах виконання проєкту Erasmus+ Jean Monnet Module European Experience in Implementing QMS for Products and Services (101085516 – QMSEEI – ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH). Організаторами конференції виступили Національний університет «Львівська політехніка», Жешувський політехнічний університет імені Ігнатія Лукасевича (Польща), Люблінська політехніка (Польща).

Викладачка кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І.А. Зязюна Інна Іщенко взяла участь в конференції, яка  проходила у змішаному форматі (офлайн та онлайн з використанням Microsoft Teams) за такими тематичними напрямами:

1. Практика ЄС із впровадження інтегрованих систем управління;

2. Законодавство ЄС, правовий аналіз та адаптація законодавства ЄС в Україні;

3. Імплементація стандартів ЄС;

4. Міжнародний та Європейський досвід аудиту якості;

5. Модернізація системи управління ЗВО та забезпечення якості освітніх послуг: досвід й інновації;

6. Взаємодія у системі «вища освіта – ринок праці»;

7. Ступенева система підготовки фахівців та проблеми інтеграції національних систем у світовий простір.

You may also like...