Звітування аспірантів спеціальності 091 Біологія за 2022–2023 н.р.

6 червня 2023 р. на засіданні кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології відбулось щорічне звітування здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії спеціальності 091 Біологія.

Аспіранти презентували результати наукових досліджень відповідно до індивідуального плану, кількість опублікованих статей у міжнародних та фахових журналах України, розповіли про участь у наукових конференціях різного рівня та апробації результатів досліджень.

Єгоркіна С.О., Мельников І.В., Перерва В.М., аспіранти І року навчання, представили проєкти дисертаційних досліджень. Орловський О.В., аспірант ІІ року навчання, звітував про участь у внутрішній академічний мобільності. Черняк Т.В., аспірантка ІІІ року навчання, представила результати виробничої (викладацької) практики. Жук М.В., Власенко Є.М., аспіранти ІV року навчання, прозвітували про ступінь готовності дисертації та наявність публікацій згідно вимог.

Наукові керівники – д.б.н., проф. Гапон С.В., к.б.н., с.н.с. Красовський В.В., к.б.н., доц. Шкура Т.В., к.б.н., доц. Гомля Л.М., позитивно відзначили навчально-наукову роботу аспірантів протягом звітного періоду та розповіли про перспективи подальшої діяльності.

Гапон С.В., як гарантка ОНП Біологія, наголосила на можливості аспірантів брати участь у зовнішній та внутрішній академічній мобільності, науково-педагогічних стажуваннях та публікуванні результатів власних досліджень у наукометричних виданнях баз даних Scopus або Web of Science. Запросила аспірантів та викладачів висловити свої побажання стосовно проєкту ОНП Біологія на 2023–2024 н.р. Розповіла про особливості вимог для захисту дисертаційного дослідження та створення разових спеціалізованих рад.

Завідувачка кафедри д.п.н., проф. Дяченко-Богун М.М. засвідчила успішно завершений здобувачами освіти 2022–2023 навчальний рік та запропонувала затвердити річні звіти.

You may also like...