Захист практики магістрантів спеціальностей 014.15 Середня освіта (Природничі науки) та 091 Біологія

5 травня 2023 року на засіданні кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології відбувся публічний захист звітів з виробничої практики у старшій (профільній) школі магістрантів групи ПП-55 денної форми навчання спеціальності 014.15 Середня освіта (Природничі науки) та захист звітів виробничої науково-дослідної практики групи ПБ-54 спеціальності 091 Біологія стаціонарного та заочного відділення. На захисті були присутні викладачі кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології: завідувачка кафедри, проф. Дяченко-Богун М. М., проф.. Гапон С. В., доц. Шкура Т. В., доц. Гомля Л. М., ас Орловський О. В. та ас. Рокотянська В. О. кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології. 

Зав. кафедри, проф. Дяченко-Богун М. М. зазначила, що виробничі педагогічні практики проводяться з метою поглиблення, вдосконалення і закріплення здобутих теоретичних знань, отриманих студентами під час навчання в університеті, набуття й удосконалення практичних навичок і умінь за певним фахом для прийняття самостійних рішень в умовах конкретної роботи, оволодіння сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії та формування в них умінь застосовувати набуті знання у навчально-виховній роботі. Марина Миколаївна наголосила, що практика повинна підготувати студентів до професійної діяльності вчителя середньої загальноосвітньої школи (шкіл нового типу), розвинути комплексні професійно-педагогічні вміння.

Методист практики проф. Гапон С.В. у своєму виступі наголосила на важливості та значенні педагогічної та виробничої науково-дослідної практики в підготовці майбутніх вчителів природничих наук та біологів-науковців. Педагогічна практика, як зауважила Світлана Василівна, дозволила практикантам не лише закріпити набуті знання, але й поглибити знання з методики викладання шляхом використання в процесі підготовки та проведення уроків ті методи та методичні прийоми, методи інтерактивного навчання, якими магістранти оволоділи в курсі теоретичної підготовки.

Необхідно відзначити, що студенти успішно пройшли педагогічну практику, проявили себе на посаді студента-практиканта на високому рівні. Про це свідчать їхні звіти та відверті щирі виступи з використанням презентацій. Особливо запам’яталися звіти студентів Сайбекової Юлії, Сагайдак Віталіни, Богдан Вікторії, Сухомлин Анастасії, Токач Діани, Половинки Дар’ї. Відрадно відмітити, що студенти познайомилися під час практики з різними типами навчальних закладів. Це загальноосвітні школи, ліцеї та ін. Так як у цій групі всі студенти на індивідуальному графіку, відчувається, що вони всі вже мають практичні навички проведення уроків, виховних заходів тощо.

Виробнича науково-дослідницька практика для здобувачів освіти спеціальності 091 Біологія проводилася на базі двох наукових баз. Це лабораторія бріології (ПНПУ імені В.Г. Короленка, керівник лабораторії проф. Гапон С.В.) та на базі наукової установи Хорольський ботанічний сад, м. Хорол, Кременчуцького р-ну, Полтавської обл., директор – старший науковий співробітник, кандидат біологічних наук, стейкхолдер даної спеціальності Красовський Володимир Васильович). Дана установа була обрана у зв’язку з тим, що студенти минулих років висловили побажання урізноманітнити бази практики. На базі Хорольського ботанічного саду проходив практику студент Кріпак Максим. На базі лабораторії бріології проходили практику здобувачі освіти : Безкоровайна Оксана, Федоренко Денис (група ПБ -54 , стаціонарне відділення), Котляр Вікторія, Материнська Яніна (група ПБ-54, заочне відділення).

Здобувачі освіти розповіли, що під час практики вони ознайомилися з науковою діяльністю баз практики, а саме лабораторії бріології та Хорольського ботанічного саду, виконали поставлені наукові завдання, а саме ознайомилися з методикою проведення бріологічних досліджень, методикою досліджень по вирощуванню та інтродукції субтропічних культур відкритого грунту, працювали над підготовкою наукових статей за обраною тематикою в межах тематики власних магістерських робіт, опрацьовували наукові монографії та ін. У своїх презентаціях студенти висвітлили як наукові напрямки роботи наукових установ, так і продемонстрували свою власну діяльність як в лабораторіях, так і в польових дослідженнях. Дана науково-дослідна практика завершена також успішно.

You may also like...