МІЖНАРОДНЕ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

16 травня – 23 травня 2022 року викладачі кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології Валентина Оніпко та Наталія Максименко успішно пройшли дистанційне Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінар) на тему: «Використання можливостей хмарних сервісів в онлайн навчанні для гуманітарних спеціальностей з використанням платформ Zoom  та Moodle», м. Люблін (Республіка Польща) та отримали сертифікат про проходження міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару), який є документом, що підтверджує міжнародний досвід учасника та враховується під час ліцензування та акредитації освітніх послуг ЗВО.

Організатором міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) є Інститут Науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку та IESF Міжнародна фундація науковців та освітян.  У Вебінарі  брали участь науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти, освітяни вчителі коледжів, ліцеїв, гімназій, а також вчителі ЗОШ.

Програма міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) включає в себе виконання навчального навантаження, яке становило 1,5 кредити ЄКТС (45 години). Під час опрацювання навчальних он-лайн-матеріалів за тематикою міжнародного підвищення кваліфікації (вебінару) було розглянуто використання можливостей хмарних сервісів в онлайн навчанні для гуманітарних спеціальностей з використанням платформ Zoom та Moodle»; опрацьовано питання розвитку критичного, креативного та логічного мислення здобувачів освіти інструментами, доступними кожному педагогу в освітньому процесі. Усі слухачі відзначили, що вебінар дозволив їм набути професійних компетентностей, а саме професійних та загальних навичок дистанційного інтерактивного навчання за допомогою вебінарів та відеоконференцій на прикладі платформи Zoom та Moodle, які вони зможуть використати для удосконалення змісту та методики викладання навчальних дисциплін.

You may also like...