МАГІСТРИ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ «СЕРЕДНЯ ОСВІТА «ХІМІЯ» ТА «ХІМІЯ» УСПІШНО ЗАХИСТИЛИ КВАЛІФІКАЦІЙНІ РОБОТИ

28 та 29 грудня 2021 року проведено захист магістерських кваліфікаційних робіт випускників освітніх програм «Середня освіта (Хімія)» (група ПХ-61) та «Хімія» (група ПХ-62).

За наказом ректора для організації та проведення захисту магістерських кваліфікаційних робіт зі спеціальності 014.06 Середня освіта (Хімія) було створено екзаменаційну комісію, до складу якої ввійшли доктор педагогічних наук, професор, ректорка ПНПУ імені В.Г. Короленка Марина Гриньова (голова), доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри хімії та методики викладання хімії Надія Шиян, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри хімії та методики викладання хімії Світлана Стрижак. Технічним секретарем було призначено старшого лаборанта кафедри хімії та методики викладання хімії Валентину Лозу.

За наказом ректора для організації та проведення захисту магістерських кваліфікаційних робіт зі спеціальності 102  Хімія було створено екзаменаційну комісію, до складу якої ввійшли кандидат хімічних наук, доцент кафедри хімії та методики викладання хімії Валентин Шинкаренко (голова), доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри хімії та методики викладання хімії Надія Шиян, кандидат хімічних наук, доцент кафедри хімії та методики викладання хімії Тетяна Кузнецова. Технічним секретарем було призначено завідувача навчальної лабораторії кафедри хімії та методики викладання хімії Валентину Лозу.

На атестаційних екзаменах були присутні зовнішні стейкголдери освітньої програми «Середня освіта (Хімія)» Любов Севастьян – консультант Центру професійного розвитку педагогічних працівників Полтавської міської ради та Олена Буйдіна – кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри методики змісту освіти ПОІППО ім. М.В. Остраградського. Стейкхолдери освітньої програми «Хімія» Наталія Сіра – кандидат геологічних наук, начальник комплексної аналітичної лабораторії ДП «Укрнаукагеоцентр» та Марина Галицька – завідувачка наукової лабораторії агроекологічного моніторингу Полтавського державного аграрного університету.

До захисту були допущені всі студенти освітньої програми «Середня освіта (Хімія)» та «Хімія», оскільки всі роботи отримали позитивні відгуки наукових керівників, рецензії досвідчених рецензентів та вчасно пройшли перевірку на плагіат.

Під час захисту магістерських кваліфікаційних робіт членами державної екзаменаційної комісії було поставлено досить багато різних запитань, на які всі майбутні випускники відповідали швидко, чітко, лаконічно та аргументовано. Присутні на захисті стейкголдери позитивно характеризували виступи здобувачів вищої освіти, так і виконані ними роботи. Екзаменаційна державна комісія всі роботи оцінила позитивно. Вітаємо наших випускників та бажаємо їм міцного здоров’я, щастя й добробуту, професійних успіхів, нових перемог та досягнень! Нехай у житті панують мир, спокій і затишок!

Інші новини: