Співпраця із роботодавцями на природничому факультеті

26 лютого 2021 р. для студентів, які навчаються за освітніми програмами «Середня освіта (Природничі науки)» та «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) першого та другого рівня освіти була проведена відкрита лекція роботодавцем, виконуючою обов’язків директора Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Людмилою Сусахіною.

Під час лекції на тему: “Формування навичок дослідницької діяльності у вихованців Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді” було розглянуто досвід багаторічної роботи колективу екоцентру щодо шляхів формування дослідницьких навичок вихованців. Лекторка зазначила, що для успішної організації учнівського дослідництва на базі їхнього закладу створено необхідну матеріальну базу, щорічно відбувається підбір висококваліфікованих педагогічних кадрів.  Особливо ефективними формами роботи, що сприяють учнівському дослідництву є навчання в очно-заочній біологічній школі, участь у польових екологічних практиках, екологічних експедиціях, екскурсіях екологічними стежками. Підводячи підсумки, Людмила Сусахіна відмітила, що систематична науково-дослідна робота учнів екоцентру, що проводиться комплексно дає позитивні результати: вихованці, починаючи з роботи в гуртках початкового рівня і завершуючи навчанням у творчих учнівських об’єднаннях вищого рівня в повному рівні оволодівають навичками дослідницької діяльності, вчаться мислити і робити висновки із проробленої наукової роботи. Жвавий інтерес та обговорення в аудиторії викликала  інформація про особливості проходження 20-денної польової екологічної практики на території геологічної пам’ятки природи Бутова гора, яка характеризується унікальними біогеоценозами і ландшафтами, має історико-культурну цінність.

Професорсько-викладацький склад кафедри щиро вдячний Людмилі Сусахній за постійну співпрацю з природничим факультетом і сподівається на подальші спільні заходи!

Інші новини: