Досвід екскурсійної роботи студентів природничого факультету

Триває співпраця викладачів Полтавського національного педагогічного університету та співробітників музею-садиби І.П. Котляревського, які впродовж багатьох років плідно займаються науково-педагогічною діяльністю, що спрямована на розвиток екологічної культури здобувачів освіти засобами вивчення флористичної спадщини І. П. Котляревського. 29 листопада 2021 року Валентина Оніпко доктор педагогічних наук, професор кафедри ботаніки екології та методики навчання біології Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка разом із магістрантом освітньої програми Середня освіта (Природничі науки), студентом-практикантом групи ПП 65 Ігорем Мельником провели нетрадиційне заняття для студентів 2 курсу освітньої програми Середня освіта (Біологія та основи здоров’я) із курсу «Організація екскурсійної роботи у позашкільній освіті з біології та основ здоров’я», організували екскурсію на тему «Світ рослин у творчості І.П. Котляревського» Заняття було присвячене огляду флористичної спадщини І. П. Котляревського, накопиченню та поширенню знань історичної спадщини нашого земляка, видатного українського письменника, класика нової української літератури, громадського діяча – Івана Котляревського.

Увагу екскурсантів привернуло висвітлення українського етнічного фіторізноманіття, його ролі у фольклорі, культурі, побуті українців.

Студенти дізналися, що деякі рослини стали першопричинами створення легенд та міфів, вивчення цих рослин дасть змогу краще зрозуміти культуру і побут свого народу.

Такі нетрадиційні форми навчання студентів дозволять застосовувати набуті еколого-гуманістичні знання в майбутній професійній діяльності, сприятимуть вихованню соціально-екологічної культури та поведінки кожного члена суспільства.

Інші новини: