Академічна мобільність здобувачів освітньої програми «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)»

У межах реалізації програми внутрішньої академічної мобільності на підставі Угоди №54/02-40 від 26.08.2021 р. про співпрацю між Полтавським національним педагогічним університетом імені В. Г. Короленка та Рівненським державним гуманітарним університетом студентки ІІ курсу освітньої програми «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Є. Лукинчук та О. Мазан обрали освітній компонент «Лікарські рослини з основами фітонцидології». У рамках співпраці з кафедрою природничих наук з методиками навчання Університету-партнера (завідувачка, докторка педагогічних наук, професорка, Наталія Богданівна Грицай) триває викладання дисципліни, яке забезпечує Ігор Вікторович Виговський, кандидат сільськогосподарських наук, доцент. Так, 1 листопада для майбутніх учителів прочитано лекцію на тему: «Збір, сушіння, та зберігання лікарської сировини».

Лектором було висвітлено поняття про лікарську сировину, лікарські засоби та форми, основні правила заготівлі та зберігання лікарської сировини. Особливу зацікавленість викликали питання, пов’язані з біологічно активними речовинами та їх впливом на здоров’я людини. Вони з’ясували, що спектр хімічної мінливості біологічно активних речовин змінюється у лікарських рослин під впливом факторів навколишнього середовища (умов зростання), зокрема, обмін речовин у рослинах значною мірою залежить від складу ґрунту, наявності в ньому мінеральних речовин, вологості, мікрофлори, механічної структури, прогрівання; кількість опадів та вологість повітря впливають на якісний та кількісний склад хімічних речовин у рослині; від теплової та світлової енергії залежить тривалість вегетації, накопичення діючих речовин і біомаса сировини. Наприклад, солянка Ріхтера, яка росте в пустелі, місить лише сліди алкалоїдів, а при вирощуванні в культурі з додержанням усіх правил агротехніки їх вміст становить більш як 1,5 %.

You may also like...