Студенти природничого факультету опановують цифрові навички

У рамках опанування дисципліни за вибором «Цифровізація освітнього процесу» під керівництвом викладача Сергія Степаненка магістранти І курсу денної та заочної форм навчання пройшли 6-годинний курс «Цифрові навички для вчителів» і успішно здали фінальне тестування на Національній онлайн-платформі з цифрової грамотності.

У рамках вивчення дисципліни студенти також опанували теми «Інформаційне суспільство та цифрова економіка як середовище сучасних трансформацій», «Цифровізація системи освіти та цифрові компетентності», «Використання глобальної мережі Інтернет в освіті», «Електронне навчання», «Дистанційне навчання: моделі, технології, перспективи», «Цифрові технології та відкрита освіта», «Цифрові технології та освітній бізнес». Отже, навчальна дисципліна «Цифровізація освітнього процесу» покликана забезпечити формування у студентів умінь і навичок використання цифрових технологій для організації й управління процесом навчання, що має забезпечити розвиток у молоді основ інформаційної культури та цифрової компетентності.

You may also like...