Участь стейкхолдерів у атестації студентів освітньої програми Середня освіта «Біологія та здоров’я людини» природничого факультету

24 листопада 2020 року відбувся Атестаційний екзамен із професійної підготовки студентів природничого факультету групи ПБ-64 за спеціальністю 014.05 Середня освіта «Біологія та здоров’я людини» на платформі Zoom. До екзаменаційної комісії увійшли викладачі природничого факультету а також роботодавці. А саме директор Комунального закладу «Полтавської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 27 Полтавської міської ради Полтавської області Божок Світлана Василівна.

При оцінюванні знань комісія враховувала здатність магістрантів (майбутніх учителів біології та здоров’я людини) розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі середньої освіти у професійній діяльності, готовність застосування теорій та методів освітніх та біологічних наук, проведення досліджень та здійснення інновацій під час навчальної діяльності у школі, а також забезпечення якості навчально-виховного процесу з біології та здоров’я людини в закладах загальної середньої освіти. Присутня на екзамені Божок С.В. відмітила достатньо високий рівень підготовки студентів-магістрантів та їх кваліфіковані фахові знання, які дозволяють їм бути конкурентоспроможними на ринку освітніх послуг.

Інші новини: