Науково-педагогічна спільнота природничого факультету вітає редколегію наукового журналу Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка «Витоки педагогічної майстерності» із включенням до переліку наукових фахових видань України (категорія «Б»)!

Вступив у силу наказ МОН України № 886 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства від 2 липня 2020 року та внесення змін до наказів Міністерства освіти і науки України», згідно з яким науковий журнал Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка «Витоки педагогічної майстерності» включено до переліку наукових фахових видань України (категорія «Б»).

Започаткований як педагогічний альманах, журнал швидко набув визнання у науковців України і зарубіжжя і отримав статус фахового видання у 2007 році. Нині на його сторінках публікуються дослідження в галузі педагогічних наук (спеціальності 011, 012, 013, 014, 015). Доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України Марина Вікторівна Гриньова, яка понад п’ятнадцять років тому зініціювала заснування журналу, очолює авторитетну редакційну колегію, до якої входять провідні науковці природничого та інших факультетів університету, колеги зі знаних ЗВО України і зарубіжжя. Серед дописувачів – десятки докторів і кандидатів педагогічних наук, а також докторантів, аспірантів, учителів загальноосвітніх шкіл, магістрантів і студентів, що охоче оприлюднюють на сторінках «Витоків» свої наукові здобутки. Нині готується до випуску ювілейне, 25 число «Витоків педагогічної майстерності». Зичимо нашому улюбленому часопису ще чимало славних подій і довгого життя у вітчизняному і міжнародному науковому середовищі!

Інші новини: