ОНЛАЙН-ЕКСКУРСІЯ НАВЧАЛЬНОЮ ЛАБОРАТОРІЄЮ ПРИРОДНИЧОГО ФАКУЛЬТЕТУ

28 травня 2020 року онлайн екскурсія для учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (XXVІІ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ). Екскурсію в режимі онлайн провели викладачі кафедри ботаніки, екології та методики викладання біології: Валентина Оніпко доктор педагогічних наук, професор та Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, Людмила Гомля кандидат біологічних наук, доцент, Світлана Гапон доктор біологічних наук, професор, та Антоніна Дзюбаненко завідувачка навчальної лабораторії природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

Розпочала екскурсію Антоніна Дзюбаненко яка запросила науковців помандрувати разом з нею територією навчальної лабораторії природничого факультету «Ботанічним садом», яка була організована на базі Ботанічного саду ПНПУ імені В.Г. Короленка у 2011р. Вона наголосила, що згідно з положенням про діяльність навчальної лабораторії основним її завданням є: утримання та збагачення рослинних колекцій для забезпечення навчального процесу біологічного напрямку на сучасному рівні; розв’язання стратегічних проблем природоохоронної роботи та екологічного виховання; створення умов для проведення наукових досліджень. Продемонструвавши відеофільм  про рослинні колекції декоративних та культурних сільськогосподарських рослин, зазначила, що колекції постійно поповнюються новими видами. За останні 5 років значно поповнилась колекція голонасінних рослин (3 види і 8 різновидностей), колекція закритого гранту (10видів). Існуючі колекції не тільки поповнюються, але відповідно до сучасності і покращення вивчення біологічних наук, викладачами кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології створюються нові – селекційна ділянка півника гібридного, хризантеми дрібноквіткової, овочевих культур (перець, буряк, помідор, соняшник). Започаткована ділянка червонокнижних рослин. Разом із студентами розробляються схеми екологічних стежин. В співпраці з викладачами кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології і співробітниками лабораторії укладено каталог дерев та кущів парку. На майбутнє заплановано створити каталог трав’янистих квіткових декоративних рослин та започаткувати збір насіння та плодів, дерев і кущів, що зростають в колекціях.

Продовжуючи мандрівку, демонструючи науковий гербірій у своїй презентації куратор наукового гербарію – Людмила Гомля повідомила, що на території є навчальний корпус, де проводиться наукова робота та заняття для студентів. У корпусі розташований унікальний гербарій, що налічує близько 10 тис. екземплярів рослин. Започаткував його мій дідусь Федір Курінний ще в 1930-х роках. Пізніше його учень Ростислав Ганжа довів цей проєкт до неперевершеності: наш гербарій входить до переліку кращих гербаріїв світу і внесений до спеціального реєстру в Америці», який зараз продовжують поповнювати науковці та студенти.

Мандруючи аудиторіями ми потрапляємо до наукової лабораторії бріології. Так розпочала екскурсію її науковий керівник Світлана Гапон доктор біологічних наук, професор, яка була створена при кафедрі ботаніки, екології та методики навчання біології Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 2014 році. Вона повідомила, що лабораторія бріології є першою лабораторією України в межах юрисдикції Міністерства освіти та науки України та є другим подібним підрозділом в Україні після лабораторії бріології в Інституті ботаніки імені М. Г. Холодного НАН України. Метою діяльності лабораторії є комплексне дослідження мохоподібних мохових угруповань Лісостепу України й України в цілому. Із презентаці Світлани Гапон учасники дізналися про наукові здобутки лабораторії (уперше для науки описані 4 асоціації, 7 субасоціацій та 14 безрангових угруповань, укладання синтаксономічної схеми мохової рослинності України (в межах Лісостепу України) та  співпрацю з науковими установами України, Німеччини та Російської Федерації.

Валентина Оніпко запросила відвідувачів онлайн-екскурсії на навчально-дослідну ділянку, як творчу лабораторію майбутнього вчителя біології та основ здоров’я. При цьому зазначила, що ця творча лабораторія дозволяє реалізувати широке коло завдань (поглиблюються теоретичні знання, а й набуваються навички практичної роботи, які в подальшому будуть невід’ємною складовою частиною при вивченні, природничих наук;  створення організаційних умов для наближення змісту навчальних предметів до реального життя; спостереження та дослідження явищ природи і процесів життєдіяльності суспільства, розширення світогляду студентської молоді, формування в них життєво необхідних компетенцій, посилення практичної та професійно-орієнтаційної спрямованості навчально-виховного процесу;  оволодіння інформацією про методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій, які розглядається також як форма підготовки вчителя до викладання предметів природничого циклу та навчальної практики учнів ЗЗСО; набуття компетентностей із організації натуралістичної роботи, збирання та оформлення природного матеріалу, виготовлення колекцій, схем, засушування рослин, виготовлення вологих препаратів, можливості ознайомитися з програмною та натуралістичною екскурсією з різних розділів шкільної біології; набуття досвіду організації роботи на навчально-дослідних ділянках тощо; ознайомлення з методикою польових досліджень, вони мають навчитися орієнтуватися в природі з опануванням навичок спостереження, які знадобляться під час проведення екскурсій у природу, з особливостями натуралістичної та дослідницької роботи позашкільних закладів). Демонструючи презентацію розкрила історію навчально-дослідної ділянки, питання про існування ШНДД в інших країнах,  охарактеризувала видове та сортове різноманіття відділів навчально-дослідної ділянки та особливості їх використання в навчально-виховному процесі.

По завершенню онлайн-подорожі екскурсоводи запросили всіх науковців відвідати навчальну лабораторію та продовжити знайомство з видовим різноманіттям.

Інші новини: