Лекції професора Марини Гриньової для здобувачів третього освітньо-наукового рівня (доктор філософії)

13 квітня 2020 р. розпочалося дистанційне навчання для здобувачів третього освітньо-наукового рівня (доктор філософії) – галузь знань 01 Освіта, Спеціальність 015 Професійна освіта, 011 Освітні, педагогічні науки.

Аспіранти були заздалегідь поінформовані про особливості навчального процесу у період карантину і отримали доступ до гугл-диску, де розміщені відповідні матеріали в папках навчальних дисциплін (РНП, методичні рекомендації до самостійної роботи та практичних занять). Професор Марина Гриньова провела для аспірантів лекцію з навчальної дисципліни «Компетентнісний підхід у професійній підготовці». Слухачі з науковим інтересом працювали на занятті, проявили інтерес до змісту дисципліни. Здобувачі відповідально ставляться до навчання.

Інші новини: