ВІДЕОНАРАДА ДЕКАНА ПРИРОДНИЧОГО ФАКУЛЬТЕТУ ІЗ ЗАВІДУВАЧАМИ КАФЕДР

3 квітня відбулася відеонарада декана природничого факультету, доктора педагогічних наук, професора, член-кореспондента НАПН України Марини Гриньової із завідувачами кафедр факультету.

Висвітлювався зміст завдань, які необхідно виконати студентському, професорсько-викладацькому складу, співробітникам в умовах карантину, а саме: результати організації навчального процесу на кафедрах з використанням технологій дистанційного навчання і виконання науково-педагогічними працівниками кафедр організаційно-педагогічної, методичної, наукової роботи; стан розміщення освітніх програм за 2017, 2018, 2019 н.р. на сайті університету; підготовка і зміст сертифікаційних освітніх програм; особливості організації навчального процесу на заочному відділенні; підготовка до Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з біології, що відбудеться 29-30 квітня 2020 року; підготовка кафедр до проведення міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій Міжнародна науково-практична конференція «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (XXVІІ Каришинські читання) (28–29 травня 2020р.), Студентська конференція «ХІІІ Менделєєвські читання» (16 травня 2020р.), Сучасні досягнення природничих наук (29-30 квітня 2020р), Управління навчально-виховним процесом Нової української школи в контексті реформи впровадження інклюзивної освіти в Україні Для молодих науковців (учнів, студентів, магістрантів, аспірантів) (16-17 квітня 2020 р.); інноваційні форми роботи з майбутніми абітурієнтами природничого факультету; особливості організації спільної діяльності з випускниками природничого факультету та роботодавцями.

Інші новини: