Оніпко Валентина Володимирівна

У 1994 році закінчила Полтавський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Біологія і хімія. Практичний психолог в закладах освіти» (стаціонар)

У 2002 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Дніпропетровського державного аграрного університету захистила кандидатську дисертацію «Біологічні особливості амброзії полинолистої та заходи боротьби з нею в агроценозах польових культур Лівобережного Лісостепу України» за спеціальності 06.01.01 – загальне землеробство. Наукові керівники – доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри землеробства та агрохімії проректор з наукової роботи Полтавського сільськогосподарського інституту Чапко П.М. (помер), доктор сільськогосподарських наук, завідувач лабораторії гербології Інституту зернового господарства, м. Дніпропетровськ. Матюха Л.О.

2012 року. на засіданні спеціалізованої вченої ради Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького захистила докторську дисертацію «Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін до професійної діяльності у профільній школі» захистила за спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Науковий консультант доктор педагогічних наук, професор, декан природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, заслужений працівник освіти України, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки України Гриньова М.В.

Основні етапи педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах:

15.08.1994 р. – 31.08.1995 р.; 01.09.1998 – 31.05.2001 р. – асистент кафедри ботаніки Полтавського державного педагогічного інституту імені В.Г. Короленка;

01.06.2001 р. – 31.08.2003 р. – старший викладач кафедри ботаніки Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка;

01.09.2003 р. – 31.10.2005 р. – доцент кафедри ботаніки Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка;

03.10.2003 р. – 31.08.2005 р. – заступник декана природничого факультету Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка;

01.11.2005 р. – по теперішній час – завідувач (професор) кафедри ботаніки Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. 16.09.2013 – кафедра ботаніки перейменована на кафедру ботаніки та методики навчання біології;

1.09. 2014 р. – професор кафедри ботаніки та методики навчання біології (зараз кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології

Організаційна робота:

1. Завідувач кафедри кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології (з 2005 р.).

2. Член ученої ради університету.

3. Член ученої ради природничого факультету.

4. Член конференції трудового колективу.

5. Член вченої ради Д 44.053.01 у Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка.

6. Член вченої ради К 44.053.02 у Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка.

7. Заступник голови галузевої конкурсної комісії ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з біології (2018, 2020 рр.).

8. Член редакційної колегії фахового журналу «Наукові записки Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка: серія «Педагогічні науки».

9. Член редакційної колегії фахового журналу «Українська професійна освіта».

10. Голова журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади біології (2016 р.) екології (2018 рр.) та член журі (2019-2020 рр.).

Нагороди, почесні звання:

Нагороджена Грамотою ПДПУ ім. В.Г. Короленка (2007 р.),

Знаком «За особистий вагомий внесок у розбудову університету» (2014 р.),

Почесною грамотою Виконавчого комітету Полтавської міської ради (2006 р.; 2008 р.),

Подякою Головного Управління освіти і науки Полтавської ОДА (2009 р.),

Грамотою Полтавської обласної ради (2009 р.; 2016 р.),

Грамотою Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації (2013 р.; 2016 р.),

Подякою МОН України (2014 р.),

Грамотою МОН України (2019 р), є лауреатом премії імені Івана Андрійовича Зязюна (2017 р.).

Оніпко Валентина Володимирівна

Коло наукових інтересів: методика навчання природничих наук у старшій і вищій школі, гербологія, землеробство, рослинництво, агроекологія.

Керівництво науково-дослідною роботою студентів Керує науковими дослідженнями аспірантів. Виступає офіційним опонентом на захисті докторських та кандидатських дисертацій. Під її керівництвом захищено 1 кандидатська дисертація. Керівництво курсовими роботами та магістерськими дослідженнями та проблемними групами студентів «Дослідження змістового компонента формування основ педагогічної майстерності майбутнього вчителя природничих дисциплін», «Підвищення продуктивності культурних та дикорослих рослин». Наукові досягнення студентів є основою для написання курсових, бакалаврських, магістерських робіт, а також для написання одноосібних та у співавторстві наукових праць, участі в наукових конференціях.

Монографії:

- Оніпко В. В. Професійна підготовка вчителя природничих дисциплін до роботи у профільній школі : монографія / В. В. Оніпко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2011. – 376 с.

- Дяченко-Богун М.М. Здоров’язбережувальні технології в освітньому середовищі: колективна монографія / [Рибалко Л.М., Гриньова М.В., Дяченко-Богун М.М., Оніпко В.В. та ін.]; за заг. ред. Л. М. Рибалко. Тернопіль: Осадца В.М., 2019. – 53-94с. (41ст/2,8 д.а.)

- Nina Atamanchuk, Svetlana Yalanska, Valentyna Onipko, Volodymyr Ishchenko Motivation of freshmen of high educationalo establishments:psychological resource of art practice Sustainable development under the conditions of European integration: collective monograph. Part I. Ljubljana: Ljubljana School of Business, 2019. PP. 89-102

- Natural Remedies for Pest, Disease and Weed Control / Chapter 8. Pospelov S.V., Pospelova G.D., Onipko V.V., Semenko M.V. Fungistatic Properties of Lectin-containing Extracts of Medicinal Plants / edited by Chukwuebuka Egbuna, Barbara Sawicka. Academic Press, 2019.- p.91-106/ DOI: 10.1016/B978-0-12-819304-4.00008-

Навчально-методична робота, дисципліни:
– методика навчаня біології у старшій та вищій школі;
– методика навчання природничих наук;
– інноваційні технології навчання з біології;
– методика навчання біології;
– основи науково-дослідної роботи на шкільній навчально-дослідній ділянці;
– ґрунтознавство.

Оніпко Валентина Володимирівна

1. Оніпко В. В. Професійна підготовка вчителя природничих дисциплін до роботи у профільній школі : монографія / В. В. Оніпко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2011. – 376 с.

2. Агроекологія: теорія та практикум : [навч. посіб. для студ. вищих закл.] / [В. М. Писаренко, П. В. Писаренко, В. В. Оніпко та ін.]. – Полтава : ІнтерГрафіка, 2003. – 320 с. (із грифом МОН України)

3. Оніпко В. В. Ґрунтознавство. Теорія та практика : навч.-метод. посіб. / В. В. Оніпко, В. І. Іщенко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2011. – 260 с.

4. Сучасні здоров’язбережувальні технології»: колективна наукова монографія / [Бойчук Ю. Д., Гриньова М.В. Дяченко-Богун М.М., Оніпко В.В., Пилипенко Н.М. та ін.]; за ред. Бойчук Ю. Д. – Х.: Вид-во ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2018. – 724с.

5. Onipko V.V. Activity oflectinsofst. john’swort (Hypericum perforatum L.) intheontogenesis / Onipko V.V., Semenko M.V., Pospelov S.V. // Біологія та екологія : зб. наук. праць / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка. – Полтава, 2018. – Вип. 2, Т.5. – С.83–85.

6. Гриньова М. В. Формування дослідницьких компетентностей учнів під час екскурсій із біології: навч.-метод. посіб. / Гриньова М. В., Оніпко В. В., Купріян К. В. – Полтава, 2019. – 379 с. (лист ІМЗО від 4.12.2018 номер 22.1/12-Г-1034). (із грифом МОН України)

7. Valentina V. Onipko Medical aspects of specialist training in physical therapy and ergotherapy in the system of higher education of Ukraine / Anna V. Fastivetz, Pavlo V. Khomenko, Valentina V. Onipko, Anatoliy V. Emetc, Yevheniia O. Skrinnik // Wiadomosci Lekarskie, tom 2019, LXXI , nr 3 cz II. - c. 781-786. (Scopus)

8. Nina Atamanchuk, Svetlana Yalanska, Valentyna Onipko, Volodymyr Ishchenko Motivation of freshmen of high educationalo establishments:psychological resource of art practice Sustainable development under the conditions of European integration: collective monograph. Part I. Ljubljana: Ljubljana School of Business, 2019. PP. 89-102

9. Natural Remedies for Pest, Disease and Weed Control / Chapter 8. Pospelov S.V., Pospelova G.D., Onipko V.V., Semenko M.V. Fungistatic Properties of Lectin-containing Extracts of Medicinal Plants / edited by Chukwuebuka Egbuna, Barbara Sawicka. Academic Press, 2019.- p.91-106/ DOI: 10.1016/B978-0-12-819304-4.00008

10. Оніпко В.В. Здоров’язбережувальні технології в освітньому середовищі: колективна монографія / [Рибалко Л.М., Гриньова М.В., Дяченко-Богун М.М., Оніпко В.В. та ін.]; за заг. ред. Л. М. Рибалко. Тернопіль: Осадца В.М., 2019. – 53-94с.