Гапон Світлана Василівна

Закінчила Полтавський державний педагогічний інститут імені В.Г. Короленка по спеціальності «хімія і біологія»

Тема кандидатської дисертації: «Мохоподібні Лівобережного Лісостепу України» по спеціальності 03.00.05 ботаніка

Тема докторської дисертації: «Мохоподібні Лісостепу України (рослинність та флора)» по спеціальності 03.00.05 ботаніка

16.09.1983– 30.11.1984 р. – лаборант кафедри ботаніки

01.12.1984 р. – 15.11.1987 р. – асистент кафедри ботаніки;

16.11.1990 р. – 31.12.1993 р. – асистент кафедри ботаніки;

01.01.1994 р. –25.05.1994 р. – старший викладач кафедри ботаніки;

26.05.1994 р. – 07.09.2007 – доцент кафедри ботаніки;

01.03.1996 р. – 30.08.2005 р. – завідувач кафедри ботаніки;

13.09.2010 р. – 09.12.2010 р. – доцент кафедри ботаніки;

10.12.2010 р. – по теперішній час – професор кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

Організаційна робота.

Засновник бріосинтаксономічної школи в Україні з класифікації мохової рослинності на основі методу Браун-Бланке.

Керівник наукової лабораторії з бріології.

Член редколегії фахового видання «Біологія та екологія» (Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка).

Голова журі обласного конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів по лінії МАН (секції ботаніка та зоологія, загальна біологія). Гапон С.В. бере участь у проведенні 1-го туру біологічної олімпіади на природничому факультеті, щорічної олімпіади з біології для абітурієнтів природничого факультету, постійно консультує вчителів та учнів по виконанню науково-дослідницьких робіт по лінії МАН.

Нагороди, почесні звання. Відмінник освіти України, Заслужений працівник освіти України

Гапон Світлана Василівна

Коло наукових інтересів: бріологія, бріосинтаксономія, ботаніка, флористика, фітоценологія, геоботаніка, синтаксономія, екологія, созологія.

Керівництво науково-дослідною роботою студентів. Гапон С.В. керує науково-дослідницькою роботою студентів у двох проблемних групах: «Бріофлора та мохова рослинність Лісостепу України», «Флора та рослинність Полтавщини». Результати наукових досліджень студентів слугують основою для написання наукових праць як одноосібних, так і в співавторстві, виступів на науково-практичних конференціях, а також є основою для написання курсових, бакалаврських та магістерських робіт.

Монографії:
1. Гапон С. В. Синтаксономія мохової рослинності України (Лісостеп). Монографія. Полтава : ФОП Кулібаба, 2014. 88 с.
2. Гапон С.В. Гапон Ю.В. Конспект флори мохоподібних Лісостепу України (Anthocerotophyta, Marchantiophyta, Bryophyta (Sphagnopsida)). Частина І. Монографія. Полтава : ФОП Кулібаба, 2016. – 106 с.
3. Гапон С.В., Гапон Ю.В. Конспект мохоподібних Лісостепу України Bryophyta: класи Polytrichopsida, Tetraphidopsida, Bryopsida). Частина ІІ.– Полтава : ФОП Кулібаба, 2017. – 368 с.
4. Гапон С.В., Гапон Ю.В. Синтаксономія мохової рослинності України (Лісостеп). Друге видання, доповнене. Монографія. – Полтава : ФОП Кулібаба, 2018. – 100 с.
5. Гапон С.В., Гапон Ю.В. Розділ 3-12. Бріофітна рослинність с. 575-590 в монографії: Продромус рослинності України /Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Київ, Науково-виробниче підприємство" «Видавництво"Наукова думка НАН України", 2019. – 782 с.

Навчально-методична робота, дисципліни:
- Ботаніка, систематика рослин
- Екологія рослин
- Екосистемологія
- Геоботаніка
- Регіональна флористика
- Фітоценологія
- Бріологія
- Бріосинтаксономія
- Філогенія організмів
- Сучасні напрямки розвитку систематики та номенклатура

Гапон Світлана Василівна

1. Гапон С.В. Участь печіночників в утворенні бріоценозів мохової рослинності Лісостепу України / С.В. Гапон // Чорноморський ботанічний журнал. – 2015. – Т 11, №1. – С. 73–85.

2. Гапон С.В. Мохоподібні та мохова рослинність заказників Лісостепу України / С.В. Гапон // Вісник проблем біології і медицини. 2016. – №8, Т. 7. – С. 70–75.

3. Гапон С.В. Стан та перспективи вивчення антоцеротових та печіночних мохів Лісостепу України / С.В. Гапон, Ю.В. Гапон // Біологія та екологія. – 2016. – Т 2, № 1. С. – 15–22.

4. Гапон С.В. Мохи та мохова рослинність лісосмуг Лісостепу України / С.В. Гапон // Біологія та екологія. – 2016. – Т 2, № 2. – С. 16–21.

5. Гапон С.В. Природно-заповідні об’єкти як осередки збереження бріорізноманіття та мохової рослинності в умовах Лісостепу України / С.В. Гапон // Біологія та екологія. – 2017. – Т 3, № 1-2. – С. 18–26.

6. Гапон С.В. Мохові угруповання в складі рослинного покриву долини річки Хорол / С.В. Гапон, Гомля Л.М., Ю.В. Гапон // Біологія та екологія. – 2018 – Т 4, № 2. – С. 30–36.

7. Гапон С.В. Гапон Ю.В. Сучасна класифікаційна схема мохової рослинності Лісостепу України / С.В. Гапон, Ю.В. Гапон // Біологія та екологія. – 2018 – Том 4, № 1. – С. 17-26.

8. Гапон Ю.В. Порівняння екологічного стану міст за допомогою мохоподібних / Гапон Ю.В., Кондратюк С.Я., Гапон С.В. // Біологія та екологія. – 2019 – Том 5, № 1. – С. 64-70.