Гомля Людмила Миколаївна

У 1992 році вступила на природничий факультет Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (спеціальність «Хімія і біологія»), який закінчила з відзнакою. У 1995 р. стала першим Каришинським стипендіатом. Навчаючись на п'ятому курсі, Л. М. Гомля працювала лаборантом кафедри ботаніки, а з вересня 1997 — асистентом.

У 2000-2003 рр. навчалася в аспірантурі на кафедрі ботаніки Національного педагогічного університеті імені М. П. Драгоманова. Науковим керівником дисертаційного дослідження була кандидат біологічних наук, доцент Л. Г. Оляницька. У березні 2005 року на засіданні спеціалізованої вченої ради у Національному ботанічному саду імені М. М. Гришка захистила дисертацію на тему «Рослинність долини річки Хорол та її флористичні і созологічні особливості» на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук зі спеціальності 03.00.05 - ботаніка.

Після повернення з аспірантури працює спочатку на посаді асистента, а з листопада 2004 р. по жовтень 2005 р. - старшого викладач кафедри ботаніки. З 2007 року і до сьогодні Л. М. Гомля - доцент кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології (таку назву кафедра отримала у лютому 2015 р.), у 2005-2015 рр. обіймала посаду заступника декана з навчальної роботи заочного відділення природничого факультету. З 2013 року Голова Полтавського обласного осередку Міжнародної асоціації екологів університетів.

Нагороджена Почесною грамотою Полтавської обласної державної адміністрації (2016 р.), Почесною грамотою Октябрського району у м. Полтаві рада (2015 р.), Грамотами Головного управління освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації (2009 р.), Подякою міського голови (2009 р, 2014 р.).

Гомля Людмила Миколаївна

Коло наукових інтересів: ботаніка, екологія, гербарна справа. Людмила Миколаївна є куратором наукового гербарію кафедри. Має близько 250 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. Вона один із авторів монографії «Флора вищих судинних рослин Полтавського району» (2017 р.).

Відповідальний секретар наукового видання «Біологія та екологія», включеного до переліку наукових фахових видань (наказ МОН України № 31413 від 24.10.2017 року). Наукове видання включене до Переліку наукових видань України, публікації яких зараховуються до результатів дисертаційних робіт з біологічних наук.

Член журі обласної учнівської олімпіади з біології (Полтава) (член журі доц. Гомля Л.М.). 2017, 2018, 2019

Член журі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з біології. Науковий керівник студентською науковою проблемною групою «Вивчення рослинності річкових долин Полтавщини».

Монографії: Гомля Л.М. Флора вищих судинних рослин Полтавського р-ну : [монографія]. – (2-ге вид., допов.) / Л.М. Гомля, Д.А. Давидов. – Полтава, 2016. – 265 с.

Гомля Людмила Миколаївна

1. Gomlya L.M. The herbarium of Poltava V.G. Korolenko National Pedagogical University: history and present / L.M. Gomlya // Біологія та екологія. – Полтава, 2015. – С. 33–46.

2. Гомля Л.М. Рослинність долини річки Хорол та її созологічні особливості / Л.М. Гомля, Т.В. Дерев’янко // Вісник проблем біології і медицини. – 2016. – Вип. 4, Т. 1. – С.77-82.

3. Давидов Д.А. Анотований список флори Рожаївського ботанічного заказника та прилеглих до нього степових ділянок (Полтавська обл.) / Д.А. Давидов, Л.М. Гомля // Вісник проблем біології і медицини. – 2016. – Вип. 4, Т. 1. – С.83-87.

4. Гомля Л. Самостоятельная работа студентов при изучении курса «Эволюционное учение»/ Л. Гомля // Витоки педагогічної майстерності. – 2016. – Вип.18, Серія «Педагогічні науки».– С. 34–44.

5. Дерев’янко Т.В. Декоративна та ландшафтно-естетична оцінка деревних насаджень Полтавського міського парку // Т.В. Дерев’янко, Л.М. Гомля // Біологія та екологія. – 2017. – Вип. 1-2, Т. 3. – С.28-38.

6. Гапон С.В. Мохові угруповання в складі рослинного покриву долини річки Хорол (Полтавська область) // Л.М. Гомля, Ю.В. Гапон // Біологія та екологія. – 2018. – Вип. 2, Т.5. – С.49-58.

7. Гомля Л.М. Формування екологічної компетентності студентів біологічних спеціальностей у процесі проведення польової практики / Л.М. Гомля // Збірник наукових праць «Витоки педагогічної майстерності». – 2018. - Випуск 20. Серія «Педагогічні науки». – С. 39-43.