Закалюжний Віктор Маркович

У 1974 році закінчив природничий факультет Полтавського державного педагогічного інституту.

Кваліфікація: учитель біології та хімії.

Фахова діяльність: 1974-1976рр. учитель біології і хімії Михайлівської середньої школи, Машівського району Полтавської області.

1976-1977рр. керівник гуртків зоологів Полтавської обласної станції юних натуралістів.

1977-2019рр. викладач кафедри біології та основ здоров'я людини Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка(асистент, старший викладач, доцент, завідувач кафедри, доцент)

Закалюжний Віктор Маркович

Тема дисертації: «Прісноводна малакофауна та умови формування антропогенових алювіальних відкладів Дніпровсько-Донецької западини»(1994). Інститут геологічних наук НАН України. Науковий керівник: доктор геолого-мінералогічних наук, професор КНУ Мороз Сергій Амвросійович. Спеціальність: палеонтологія і стратиграфія – 04.00.09

Коло наукових інтересів: зоологія безхребетних, геологія і палеонтологія антропогенових товщ України та Полтавщини; антропогенова прісноводна малакофауна; історія розвитку геологічної та біологічної наук; історія українського козацтва.

Дисципліни: зоологія безхребетних, геологія з основами історичної геології, геологія з основами геоморфології, історія розвитку біологічної науки в Україні, загальна паразитологія.

Керівництво науково-дослідною роботою студентів: щорічно згідно з навчальним навантаженням керую курсовими, дипломними та магістерськими роботами студентів.

Організаційна робота: член ученої ради природничого факультету, член конкурсного журі на обласних захистах наукових учнівських робіт в МАН.

Нагороди, почесні звання: Почесна грамота МОН України (2006р.), Почесні грамоти Полтавської облдержадміністрації(1999р., 2002р., 2009р., 2012р.), Лауреат премії імені Самійла Величка(2011р.), Диплом І ступеня МОН України і Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (2018р.), Лауреат премії Полтавської обласної ради імені В.І. Вернадського (2019 р.), Почесна грамота МОНУ, НАНУ, НЦ «Мала академія наук України» (2019р.), Почесна грамота виконавчого комітету Полтавської міської ради (20198р.), нагрудний знак МОН України «Відмінник освіти» (наказ№ 49-К, від 31. 01. 2019р.).

Закалюжний Віктор Маркович

Підручники та навчальні посібники:

Геологія з основами геоморфології. Методичні вказівки із самостійної роботи для студентів природничого факультету, що навчаються за спеціальністю «Екологія» / Укладач: Закалюжний В.М. – Полтава, 2008.

Закалюжний В.М. Навчально-польова біолого-екологічна практика юних дослідників природи: навчально-методичний посібник /Смоляр Н.О., Гапон С,В., Слюсар М.В., Закалюжний В.М., Клепець О.В., Коваль А.А. – ПОЕНЦУМ. – Полтава: ТОВ «Техсервіс», 2017.

Монографії:

Каменський В.П., Закалюжний В.М. Нафтогазова галузь України: виникнення, розвиток та становлення. – Полтава: Астрая, 2014.

Закалюжний В.М. Полтавці – відомі зоологи. – Полтава: Астрая,2017.

Випускники природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка – науковці України. До 100-річчя природничого факультету / В.В. Буйдін, Г.Ф. Джурка, Н.І. Шиян, М.В. Гриньова, В.М. Закалюжний, С.П. Яланська. Полтава: Сімон, 2019.

Публікації в журналах і збірниках наукових праць ДАК та міжнародних виданнях:

Закалюжний В.М., Цебржинський О.І. Видатні полтавці-науковці біологи, медики, аграрії // Міжнародна практична конференція: Методика викладання природничих дисциплін у вищій і середній школі. ХІХ Каришинські читання 17-18.05.2012. Збірник наукових праць. – Полтава, 2012. –С. 418–421.

Кравченко Л.В., Закалюжний В.М. Василь Федотович Ващенко – видатний теоретик і практик вітчизняного бджільництва // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі». XІX КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ], (Полтава, 17-18 травня 2012 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава: Астрая, 2012. –С.437-439.

Закалюжний В.М. Особливості вивчення молюсків на заняттях гуртка «Юний малаколог» / В.М. Закалюжний, Н.В. Мартинець // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі». XІX КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ], (Полтава, 17-18 травня 2012 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава: Астрая, 2012. – С. 271-272.