Ткаченко Андрій Володимирович

Трудову діяльність розпочав електрослюсарем цеху автоматики та теплових вимірювань Зміївської ДРЕС (Харківська область). Закінчив Полтавський державний педагогічний інститут імені В. Г. Короленка (учитель історії і суспільствознавства, 1985), в якому працює з 1987 року як асистент (1987–1991), старший викладач (1994–2001), доцент (з 2003 року) кафедри педагогічної майстерності. Учився в аспірантурах Московського відкритого педагогічного університету (1991–1992) та Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1992–1994), докторантурі Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (2008–2011).

1995 року захистив кандидатську («Педагогічна підготовка студентів з урахуванням їх вікових особливостей»), 2014 року – докторську («Професійний розвиток і саморозвиток особистості в творчій спадщині А. С. Макаренка») дисертації з педагогічних наук.

Є автором 222 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі 39 у закордонних виданнях (Італія, Німеччина, Польща, Росія, Словаччина). Входить до складу редколегії наукових фахових видань України з педагогічних наук («Витоки педагогічної майстерності», «Імідж сучасного педагога»). Постійний член спеціалізованих учених рад з педагогічних наук: Д 44.053.03 (Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка), Д 55.053.01 (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка). Здійснює керівництво аспірантами; успішно захищені дві кандидатські дисертації з педагогіки (Є. Ю. Шаповал: «Формування рухових навичок дівчат 11–14 років засобами міні-футболу у ДЮСШ»; І. В. Тараненко: «Особистісно орієнтований підхід до виховання важких підлітків у процесі занять фізичною культурою»).

У 2004–2016 рр. працював заступником голови Громадської ради при Управлінні Державної пенітенціарної служби України в Полтавській області.

Лауреат обласної премії імені А. С. Макаренка (2012), нагороджений подякою Державної пенітенціарної служби України (2013), Подякою міського голови м. Полтави (2015), грамотою Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації (2016), грамотою Полтавської обласної ради (2018), подякою Міністерства освіти і науки України (2019) тощо.

Ткаченко Андрій Володимирович

У центрі наукових інтересів теорія і практика педагогічної майстерності, вікова педагогіка, макаренкознавство, професіогенетичний підхід у педагогічній біографістиці, історико-педагогічні аспекти освітнього менеджменту тощо. Співавтор навчально-методичного комплексу з основ педагогічної майстерності: «Словник термінології з педагогічної майстерності» (Полтава, 1995), «Педагогічна майстерність: тести» (Київ-Полтава, 1996), «Педагогічна майстерність: тексти» (Полтава, 2001, 2004, 2006), «Педагогічна майстерність: хрестоматія» (Київ, 2006, 2008) та ін.

В макаренкознавстві досліджує проблеми конфлікту А. С. Макаренка з офіційною доктриною соціального виховання, історію трудового дитячого корпусу Харківського округу, теоретичні та практичні аспекти професіогенезу особистості в макаренківській спадщині, етапи біографії А. С. Макаренка та персоналії діячів із його оточення тощо. Є відкривачем багатьох раніше невідомих авторських текстів А. С. Макаренка та архівних документів про його педагогічну діяльність; взяв участь у ініційованому академіком І. А. Зязюном видавничому проекті з пошуку і публікації архівної спадщини А. С. Макаренка, в результаті якого побачили світ дві монографії «Полтавська трудова колонія ім. М. Горького в документах і матеріалах» (2002) та «Антон Макаренко: Харківська трудова колонія ім. М. Горького (в документах і матеріалах 1926–1928 рр.)» (2008). Здійснює масштабний проект зі створення універсального макаренківського бібліографічного каталогу східнослов’янськими мовами, що наразі сягнув понад 10000 описів. Укладач найбільшого в історії вивчення спадщини А. С. Макаренка реєстру його вихованців.

Проводить масштабну роботу щодо збирання, систематизації, аналізу та публікації макаренкознавчого матеріалу, ініціатор створення (2015) і автор «Макаренкіани» – найбільшого макаренкознавчого ресурсу в мережі Інтернет (http://lib.pnpu.edu.ua/component/content/article/1201), організатор і керівник Міжнародного і всеукраїнського наукового центру Полтавського педуніверситету, автор низки статей макаренкознавчої тематики україномовного сегменту Вікіпедії.

Учасник постійної наукової співпраці з провідними світовими макаренкознавчими об’єднаннями, центрами і окремими дослідниками. Відповідальний секретар (2002–2014), віце-президент (з 2014 року) Міжнародної макаренківської асоціації, неодноразово представляв вітчизняне макаренкознавство на наукових конференціях за межами України (2003, 2008, 2012). У 2017 році брав участь в проведенні семінару «Педагогічна спадщина А. Макаренка» на факультеті педагогіки, психології і мистецтва Латвійського Університету (Рига). Постійний пропагандист творчої спадщини А. С. Макаренка на сторінках періодичних видань, телебаченні, радіо, виступах перед педагогічною громадськістю, здійснює наукове консультування меморіальних музеїв та центрів з дослідження спадщини А. С. Макаренка в Україні та за кордоном. У 2013 р. до 125-річчя А. С. Макаренка брав участь у створенні документального фільму Полтавської обласної державної телерадіокомпанії «Лтава» – «За справами їхніми пізнаєте їх. Антон Макаренко».

Співорганізатор 12 наукових конференцій різного рівня, зокрема, міжнародних: «Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності», присвяченої 120-й річниці з дня народження видатного педагога (2008); «Спадщина видатних педагогів Полтавщини в міжнародному освітньому просторі», (2009); «Педагогіка А. С. Макаренка в полікультурному освітньому просторі» (2013); «Макаренківська концепція підготовки вчителів в контексті вітчизняних та світових тенденцій розвитку педагогічної освіти» (2018), «Технології професійного розвитку педагога: спадщина А. С. Макаренка і пріоритети української освіти» (2019) тощо.

Ткаченко Андрій Володимирович

1. Словник термінології з педагогічної майстерності / [Н. Г. Базилевич, Д. Г. Білокінь, А. В. Ткаченко та ін.] ; редкол.: Н. М. Тарасевич (голова) та ін. – Полтава : Полтава, 1995. – 58 с.

2. Полтавська трудова колонія ім. М. Горького в документах і матеріалах (1920–1926 рр.) / [О. П. Єрмак, Л. В. Крамущенко, Н. М. Тарасевич, А. В. Ткаченко та ін.] ; за ред. І. А. Зязюна. – Ч. 2. – Полтава, 2002. – 216 с. (у співавторстві)

3. Педагогічні технології : теорія і практика : курс лекцій : навч. посіб. / [М. В. Гриньова, В. О. Пащенко, А. В. Ткаченко та ін.] ; за ред. проф. М. В. Гриньової. – Полт. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава : АСМІ, 2004. – 180 с.

4. Педагогічні технології : теорія та практика : навч.-метод. посіб. / [М. В. Гриньова, О. Г. Штепа, А. В. Ткаченко та ін.] ; за ред. проф. М. В. Гриньової. – Полт. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава : АСМІ, 2006. – 230 с.

5. Педагогічна майстерність : хрестоматія : навч. посіб. / [упоряд. : І. А. Зязюн, Н. Г. Базилевич, А. В. Ткаченко та ін.] ; за ред. І. А. Зязюна. – К. : Вища шк., 2006. – 606 с.

6. Педагогічні технології : теорія та практика : навч.-метод. посіб. / [М. В. Гриньова, Н. М. Тарасевич, А. В. Ткаченко та ін.] ; за ред. проф. М. В. Гриньової. – Полт. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : АСМІ, 2007. – 232 с.

7. Педагогічна майстерність : хрестоматія : навч. посіб. / [упоряд. : І. А. Зязюн, Н. Г. Базилевич, А. В. Ткаченко та ін.] ; за ред. І. А. Зязюна. – К. : СПД Богданова А. М., 2008. – 462 с.

8. Ткаченко А. В. Состав Трудового детского корпуса Харьковского округа. Деятельность А. С. Макаренко в конце 1927 – начале 1928 гг. / А. В. Ткаченко // Макаренко : альманах ; гл. ред. А. А. Фролов. – М. : Нар. образование, 2008. – № 2. – С. 59–60.

9. Антон Макаренко : Харківська трудова колонія ім. М. Горького (в документах і матеріалах 1926–1928 рр.) : монографія / [автори-укладачі : І. Ф. Кривонос, Н. М. Тарасевич, А. В. Ткаченко] ; за ред. дійсного члена АПН України І. А. Зязюна; Інститут пед. освіти і освіти дорослих АПН України, Полт. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Каф. пед. майстерності. – К. : Педагогічна думка, 2008. – 352 с.

10. Ткаченко А. В. Трудовой детский корпус Антона Макаренко / А. В. Ткаченко // Макаренко : альманах ; ред. В. В. Морозов. – М. : Нар. образование, 2009. – № 2. – С. 103–110.

11. Ткаченко А. В. Колония имени Горького : малоизвестные страницы украинской периодики / А. В. Ткаченко // Мировое признание педагогического наследия А. С. Макаренко : сб. науч. трудов / Российская Академия образования, Российское педагогическое общество. – М.: Нар. образование, 2010. – С. 135–141. – (Макаренко : альманах. 2010/2).

12. Tkacenko A. V. Il “corpo d’armata infantile del lavoro”. Un progetto poco conosciuto del pedagogista Makarenko. “Slavia”, 2011, n. 1, pp. 202–216.

13. Ткаченко А. В. Становлення матеріально-виробничої бази Дитячої трудової комуни імені Ф. Е. Дзержинського / А. В. Ткаченко // Творча спадщина А. С. Макаренка : осмислення історичного досвіду та інноваційного потенціалу : [монографія] / [за заг. ред. проф. А. А. Сбруєвої]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 55 – 74.

14. Ткаченко А. В. Педагогічний склад Трудової комуни імені Ф. Е. Дзержинського / А. В. Ткаченко // Педагогічна спадщина А. С. Макаренка і сучасність / Колективна монографія. За заг. ред. докт. пед. наук, проф. М. К. Подберезського. – Х. : Цифрова друкарня № 1, 2013. – С. 362–374.

15. Ткаченко А. В. Фотозавод коммуны имени Ф. Э. Дзержинского: новые материалы / А. В. Ткаченко // Воспитание человека – дело счастливое и посильное : Материалы Международных педагогических чтений, посвящённых 125-летию Антона Семеновича Макаренко (22 апреля 2013 года) / под ред. Л. В. Мардахаева. – М. : Издательство РГСУ, 2013. – С. 401–409.

16. Ткаченко А. В. Професійний розвиток особистості в практиці А. С. Макаренка : історико-педагогічний аспект (1920–1935 рр.) : монографія / А. В. Ткаченко. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2013. – 342 с.

17. Ткаченко А. Alma mater А. С. Макаренка: професіогенетичний дискурс / Андрій Ткаченко // Педагогічна освіта: теорія і практика: збірник наукових праць. – 2015. – Вип. 19. – С. 79–85.

18. Ткаченко А. Антон Макаренко. Маловідомі сторінки подвижництва / Андрій Ткаченко // Інформаційний збірник для директора школи та завідуючого дитячим садочком. – 2016. – № 11–12 (51). – С. 42–86.

19. Ткаченко А. Професіогенетична концепція А. Макаренка / Андрій Ткаченко // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. – 2017. – No. 3. – Vol. 5. – pp. 85–87.

20. Tkachenko А. Concept of Pedagogical Skills by A. S. Makarenko in Context of Teacher’s Self-Realization Management / Andrii Tkachenko, Larysa Korol // The World of Politics, Society, Geography : collection of scientific works. – Slupsk, 2017. – Issue 1. – P. 129–135.

21. Ткаченко А. В. Модель адаптації внутрішньо переміщених осіб до університетського середовища засобами студентського самоврядування / А. В. Ткаченко, О. В. Гурська // Адаптація студентів-переселенців до університетського середовища : теоретичний і прикладний аспекти : колективна монографія / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Київ : видавець Остап Ханко, 2017. – С. 95–109.

22. Ткаченко А. В. Антон Макаренко : в ответе за будущих профессионалов. Почти забытый аспект наследия выдающегося педагога : [Монография] / А. В. Ткаченко. – LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018. – 654 с.

23. Кафедра педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна / [Ткаченко А. В., Жданова-Неділько О. Г.] // Природничий факультет Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка : 100 років історії та здобутків : Літопис / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової ; Полтава. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Астрая, 2019. – С. 263–284.

24. Ткаченко А. Професійний розвиток і саморозвиток особистості / Андрій Ткаченко // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2019. – Вип. 23. – С. 201–205. (Серія “Педагогічні науки”)