Шиян Надія Іванівна

Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г. Короленка, спеціальність: біологія і хімія, кваліфікація: учитель біології і хімії середньої школи, 1979.

У 1999 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Харківського державного педагогічного інституту імені Г.С. Сковороди захистила кандидатську дисертацію «Технологія модульно-рейтингового навчання у вищій педагогічній школі». Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України А.М. Бойко. У квітні 2005 році на засіданні спеціалізованої вченої Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди захистила докторську дисертацію «Дидактичні засади профільного навчання в загальноосвітній школі сільської місцевості» за спеціальністю 13.00.09 – теорія навчання. Науковий консультант – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України А.М. Бойко.

Свою трудову діяльність розпочала вчителем хімії і біології Краснознаменської, а потім Березоволуцької середньої школи Гадяцького району Полтавської області ще будучи студенткою п’ятого курсу. Отримавши у 1979 році диплом з відзнакою, працювала викладачем хімії Хорольського технікуму механізації та електрифікації сільського господарства (1979 – 1982 рр.), директором Котелевської районної станції юних натуралістів (1982 – 1985 рр.), методистом Кобеляцького районного методичного кабінету Полтавської області (1986 – 1990 рр.) та методистом Ленінського районного методичного кабінету м. Полтави (1990 р.), працюючи також учителем хімії загальноосвітньої школи.

З 1990 року – старший викладач кафедри хімії Полтавського державного педагогічного інституту імені В.Г. Короленка. Працювала над науковою проблемою впровадження сучасних освітніх технологій у навчальний процес вищої педагогічної школи. У 2001 – 2004 рр. навчалася в докторантурі Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

З 1 вересня 2005 року – завідувач кафедри хімії Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. З 1 листопада 2005 року кафедру хімії перейменовано на кафедру хімії та методики викладання хімії.

Організаційна робота:
1. Завідувач кафедри хімії та методики викладання хімії (з 2005 р.).
2. Член ученої ради університету.
3. Член ученої ради природничого факультету.
4. Голова конференції трудового колективу.
5. Член комісії з хімії Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, 2013 р.
6. Член робочих груп МОН України з розроблення стандартів вищої освіти України першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів освіти галузі знань 01 Освіта спеціальності 014.06 Середня освіта (Хімія), Київ, 2016 р., 2017 р., 2018 р.
7. Голова журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії (2006 – 2019 рр.).
8. Член журі ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії (2018 р.).
9. Член вченої ради Д 44.053.01 у Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка.
10. Член вченої ради Д 44.053.03 у Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка.

Нагороди, почесні звання:
1. Почесна грамота Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (2005 р.).
2. Почесна грамота Академії педагогічних наук України (2006 р., 2009 р., 2010 р.).
3. Почесна Грамота Міністерства освіти і науки України (2009 р., 2010 р.).
4. Відмінник освіти України (2011 р.).
5. Грамота управління освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації (2008 р.).
6. Грамоти Головного управління освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації (2008 р., 2009 р., 2010 р., 2011 р., 2012 р.).
7. Подяка міського голови (2013 р.).
8. Заслужений працівник освіти України (2014 р.).
9. Подяка Міністерства освіти і науки України (2019 р).
10. Грамота Полтавської обласної ради (2019 р).

Шиян Надія Іванівна

Коло наукових інтересів: Методика навчання хімії у старшій і вищій школі.

Участь у програмах держбюджетної та госпдоговірної тематики: «Шляхи підвищення ефективності навчально-виховного процесу з хімії у вищій та загальноосвітній школі» (№ держ. реєстрації 0116U002586).

Керує науковими дослідженнями аспірантів. Виступає офіційним опонентом на захисті докторських та кандидатських дисертацій. Під її керівництвом захищено 11 кандидатських дисертацій. Керівництво курсовими роботами та магістерськими дослідженнями та проблемною групою студентів.

Навчально-методична робота, дисципліни:
- шкільний курс хімії та методика його навчання;
- методика розв’язування задач з хімії;
- олімпіадні задачі з хімії;
- задачі з хімії підвищеної складності;
- методика навчання хімії.

Шиян Надія Іванівна

Опорна школа: шляхи становлення : монографія / [М.І. Степаненко, Н.І. Шиян, О.Ю. Ільченко, С.В. Стрижак, О.О. Буйдіна] ; за ред. М.І. Степаненка. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2017. – 140 с.

Шиян Н. Педагогічне стимулювання майбутнього вчителя до самооцінки навчальної діяльності у процесі професійної підготовки : монографія / Надія Шиян, Олександр Мамон ; Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2018. – 188 с.

Шиян Н. І. Формування готовності майбутніх товарознавців-експертів до професійної діяльності на ринку митних послуг : монографія / Н.І. Шиян, О.В. Калашник, С.Е. Мороз. – Полтава : ПУЕТ, 2016. – 282 с.

Шиян Н.І. Методика розв’язування задач з хімії : навч.-метод. посіб. / Н.І. Шиян // – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2018. – 234 с.

Видатні хіміки Полтавщини : навч.-метод. посіб. / [Г.Ф. Джурка, Н. І. Шиян, В.Т. Мельник] ; Полтава : Видавець Шевченко Р.В., 2017. – 168 с.

Хімія: довідник для абітурієнтів та школярів загальноосвітніх навчальних закладів : навч.-мет. посіб. / [Шиян Н.І., Джурка Г.Ф., Магда В.І., Гаркович О.Л., Стрижак С.В. та ін.]. – К. : Літера ЛТД, 2018. – 464 с.

Шиян Н.І. Шкільний курс хімії та методика його навчання / Н.І. Шиян // – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2018. – 234 с.

Шиян Н.І., Стрижак С.В. Поглиблення обраного профілю навчання у позаурочній діяльності загальноосвітньої школи сільської місцевості / Н.І. Шиян, С.В. Стрижак // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». – 2018. – Випуск 1 (42). – С. 276 – 280.

Шиян Н.І. Методика розв’язування задач з хімії / Н.І. Шиян // – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2018. – 234 с.

Економічний, організаційний та правовий механізм підтримки і розвитку підприємництва : колективна монографія ; за ред. О. В. Калашник, Х. З. Махмудова, І. О. Яснолоб. Полтава : Видавництво ПП «Астрая», 2019. 364 с. (Розділ: 9.2. Формування дослідницької компетентності майбутніх підприємців як передумова підвищення якості освіти (Шиян Н. І., Діденко Є. П.) – С. 356-362.

Випускники природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка – науковці України. До 100-річчя природничого факультету / В. В. Буйдін, Г. Ф. Джурка, Н. І Шиян, М. В. Гриньова, В. М. Закалюжний, С. П. Яланська / За редакцією Н. І. Шиян. – Полтава : Сімон, 2019. – 243 с.

Природно-ресурсний та енергетичний потенціали : напрями збереження, відновлення та раціонального використання : колективна монографія / за ред. О.О. Горба, Т.О. Чайки, І.О. Яснолоб. – Полтава : Видавництво ПП «Астрая», 2019. – 279 с. (Розділ 3. 3.9. Теоретичні основи оцінки якості кормових сумішей (Н.І. Шиян та ін.) – С. 186 – 197).