Попельнюх Віктор Васильович

у 1984 р. закінчив Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г Короленка за спеціальністю вчитель біології та хімії.

з 1984 по 1986 проходив строкову військову службу в лавах Збройних Сил Радянського Союзу в Забайкальському військовому окрузі.

з 1986 по 2002 рік працював у Державному природному заповіднику «Нижньосвірський» на посаді наукового співробітника.

у 1997 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Екологія очеретянок роду Acrocephalus у Південно-Східному Приладожжі» за спеціальністю 03.00.08 – зоологія, (рішенням дисертаційної ради Петрозаводського державного університету від 11.12.1997 р. була присуджена вчена ступінь кандидата біологічних наук); у 2005 році пройшов нострифікацію за результатами якої рішенням спеціалізованої вченої ради Інституту зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України, присуджено науковий ступінь кандидата біологічних наук зі спеціальності зоологія (диплом ДК №030394 від 30.06.2005 року).

з 2002 року – викладач кафедри екології та охорони довкілля ПНПУ імені В.Г.Короленка (20.04.2006 року рішенням Атестаційної колегії Міносвіти і науки присвоєно вчене звання доцента).

з 2003 по 2011 рік за сумісництвом очолював регіональний ландшафтний парк «Нижньоворсклянський».

у 2010 році переведений на посаду доцента кафедри біології та основ здоров’я людини, де працює й нині.

Попельнюх Віктор Васильович

Співвиконавець наукового проекту щодо створення НПП «Нижньоворсклянський», ( розробник проекту Науковий центр заповідної справи Мінекології України ), 2005 р.

Розробник та керівник виконання проекту «Створення першого на Полтавщині обласного еколого-просвітницького центру в Кобеляцькому районі», який отримав перемогу у Всеукраїнському конкурсі підтримки місцевого самоврядування (2008-2009 рр.).

Керівник та співрозробник проектів:
- «Реконструкція зелених насаджень та структурних елементів парка-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Зарізький» (2008-2009 рр.);
- «Удосконалення організації охорони довкілля у Кобеляцькому районі Полтавської області» для участі у Всеукраїнському конкурсі підтримки місцевого самоврядування (2010 р.);
- «Модернізація інфраструктури регіонального ландшафтного парку «Нижньоворсклянський» для розвитку туризму» для участі у Всеукраїнському конкурсі підтримки місцевого самоврядування (2010 р.);
- співрозробник проекту «Створення парково-рекреаційної зони у с. Мар’янівка Гребінківського району Полтавської області» у зв’язку з 200-річчям з дня народження Гребінки Є.П. (2010 р.);
- керівник розробки проекту щодо створення РЛП «Гадяцький» (2011 р.).

Керівництво науково-дослідною роботою студентів: щорічно згідно з навчальним навантаженням керую курсовими, дипломними та магістерськими роботами студентів.

Попельнюх Віктор Васильович

Попельнюх В.В. Экология камышевок рода Acrocephalus в Юго-Восточном Приладожье // Монография под ред. В.Б.Зимина. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. Ун-та (Труды С.-Петербургского общества естествоиспытателей, серия 4, т.87), 2002. – 144 с.

Атлас миграций птиц Ленинградской области по данным кольцевания // Монография под ред. Г.А.Носкова, С.П.Резвого. – СПб., 1995. – 232 с., (Труды Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей).

Попельнюх В.В. Особливості післягніздової поведінки молодих лучних (Acrocephalus schoenobaenus L) та ставкових (A.scirpaceus Herm.) очеретянок на північній межі поширення // Збірник наукових праць ПДПУ ім. В.Г.Короленка. – Випуск 4 (37). – Серія «Екологія. Біологічні науки». – Полтава, 2004. – С. 87-98.

Попельнюх В.В. Індивідуальне мічення птахів як метод популяційних досліджень // Птахи степового Придніпров’я: минуле, сучасне, майбутнє (Матеріали Других Вальхівських читань). – Дніпропетровськ, 2010. – С. 90-97.

Попельнюх В.В. Природно-заповідний фонд як елемент екологічної безпеки України // Збірник наукових праць VІІ Міжвузівської науково-практичної конференції інженерно-технологічного факультету – Вип. 7, – Полтава: кафедра «Безпека життєдіяльності» ПДАА, 2014. – С. 80-82.

Попельнюх В.В.Щодо юридичної правомірності використання тварин під час навчального процесу в закладах освіти // Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції – Полтава: Астрая, 2016. – С. 236-238.

Попельнюх В. В. Рекреаційний потенціал НПП «НИЖНЬОСУЛЬСЬКИЙ» для розвитку екологічного (зеленого) та сільського туризму на Полтавщині / Національний природний парк «Нижньосульський»: Наукові праці. – Тернопіль-Оржиця: Видавництво "Крок", 2016. – Вип. 1. – С. 72-79.

Попельнюх В. В., Свіколкін В.М. Щодо особливостей забезпечення природоохоронного законодавства на території Національного природного парку «НИЖНЬОСУЛЬСЬКИЙ» / Природоохоронні території: досвід та перспективи розвитку // Матеріали науково-практичної конференції (смт. Оржиця, 24-25 травня 2017 р.) . – Вип. 1. – Тернопіль: Видавництво "Крок", 2017. – 74-77.

Дупак В.С., Попельнюх В.В. Структура зимових ночівельних скупчень воронових птахів роду Corvus на території м. Полтава // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія «Біологія», Том 29, 2017. – С. 151-158.