Криворучко Аліна Валеріївна

Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка, спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія кваліфікація: магістр педагогічної освіти, викладач хімії, 2006.

Тема дисертації: «Підготовка майбутнього вчителя хімії до оцінювання навчальних досягнень учнів». Спеціальність: 13.00.02 – теорія та методика навчання (хімія).

На базі Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка у 2005 р. здобула кваліфікацію спеціаліста, учителя хімії та біології, у 2006 р. – кваліфікацію магістра за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Викладач хімії». З листопада 2007 року по жовтень 2010 року навчалася в аспірантурі ПНПУ імені В. Г. Короленка за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (хімія). У 2015 році в Інституті вищої освіти НАПН України захистила кандидатську дисертацію на тему «Підготовка майбутнього вчителя хімії до оцінювання навчальних досягнень учнів». Науковий керівник Н. І. Шиян – доктор педагогічних наук, професор. Із вересня 2016 року працює на посаді старшого викладача кафедри хімії та методики викладання хімії Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.

Організаційна робота:
1. Куратор академічних груп.
2. Член оргкомітету ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії.
3. Член оргкомітету ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії серед студентів класичних та педагогічних університетів.
4. Член оргкомітету семінарів та конференцій.

Нагороди, почесні звання:
- Почесна грамота виконавчого комітету Полтавської міської ради (2019 р.).

Криворучко Аліна Валеріївна

Коло наукових інтересів:
Методика навчання хімії у старшій і вищій школі.

Участь у роботі над науковою темою кафедри: «Шляхи підвищення ефективності навчально-виховного процесу з хімії у вищій та загальноосвітній школі» (№ держ. реєстрації 0116U002586).

Керівництво науково-дослідною роботою студентів: Керівництво курсовими роботами, магістерськими дослідженнями та проблемною групою студентів.

Навчально-методична робота, дисципліни:
1. Сучасні форми та методи оцінювання навчальних досягнень учнів.
2. Екологічна хімія.
3. Історія хімії та хімічної науки.
4. Позакласна робота з хімії.
5. Комп’ютерні програми у шкільному курсі хімії.
6. Хімічна технологія.

Криворучко Аліна Валеріївна

1. Криворучко А. Методика підготовки майбутнього вчителя хімії до оцінювання навчальних досягнень учнів / Аліна Криворучко // Імідж сучасного педагога. – 2015. – Вип. № 8 (157). – С. 22 – 26.

2. Криворучко А.В. Формування оцінювальних умінь у майбутнього вчителя хімії / А. В. Криворучко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: Зб. наук. праць. – Випуск 44 / Редкол. : В.І. Шахов (голова) та ін. – Вінниця : ТОВ «Нілан ЛТД», 2015. –С. 281 – 287.

3. Криворучко А. В. Змістово-процесуальні особливості методики підготовки майбутнього вчителя хімії до оцінювання навчальних досягнень учнів / А. В. Криворучко // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : «Педагогіка. Соціальна робота». – 2016. – Випуск 2 (39). – С. 117 – 122.

4. Криворучко А. В. Структура готовності майбутнього вчителя хімії до оцінювання навчальних досягнень учнів / А. В. Криворучко // Науковий вісник Національного еколого-натуралістичного центру. – Випуск 2. – Серія: Педагогічні науки. Серія: Психологічні науки. Серія: Навколишнє середовище та його захист. Серія: Біологічні науки. Серія: Сільськогоподарські науки – 2016.- № 1 – К . : «НЕНЦ», C. 93 – 01.

5. Криворучко А. В. Підготовки майбутнього вчителя хімії до компетентнісного підходу в оцінювані навчальних досягнень учнів / А. В. Криворучко // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». – 2017. – Випуск 2 (41). – С. 141 – 146.

6. Криворучко А. В. Педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя хімії до оцінювання навчальних досягнень учнів / А. В. Криворучко // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : «Педагогіка. Соціальна робота». – 2018. – Випуск 1 (42). – С. 118 – 122.

7. Криворучко А. В. Методичні аспекти формування готовності майбутнього вчителя хімії до оцінювання навчальних досягнень учнів / А. В. Криворучко // ХІ Менделєєвські читання : зб. наук. праць регіон. наук.-практ. конф., м. Полтава, 27 лютого 2018 р. – Полтава : ПП Шевченко Р. Р., 2018. – С. 135.

8. Криворучко А. В. Критерії та сутнісні характеристики рівнів готовності майбутнього вчителя хімії до оцінювання навчальних досягнень учнів / А. В. Криворучко // ХІ Менделєєвські читання : зб. наук. праць регіон. наук.-практ. конф., м. Полтава, 27 лютого 2018 р. – Полтава : ПП Шевченко Р. Р., 2018. – С. 133 - 135.

9. Криворучко А.В. Науково-методична готовність майбутніх учителів хімії / А.В. Криворучко // Хімія, агрохімія, екологія та освіта : зб. матер. міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Полтава, 14-15 травня 2019 р. : – Полтава, 2019. – С. 124 – 128.

10. Криворучко А.В. Реалізація методологічних підходів у підготовці майбутнього вчителя хімії до оцінювання навчальних досягнень учнів / А. В. Криворучко // ХІІ Менделєєвські читання : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. : м. Полтава, 27-28 лютого 2019 р. : – Полтава : Сімон, 2019. – С. 121 – 123.